Odczyty wodomierzy we wszystkich budynkach TSM Oskard.

 


Informujemy, że na dzień  31 maja br. we wszystkich budynkach TSM Oskard w Tychach  i Lędzinach zostaną odczytane telemetrycznie stany wodomierzy w lokalach mieszkalnych  i użytkowych, na podstawie których Spółdzielnia dokona rozliczenia zużycia wody  i odprowadzanych ścieków. Prosimy zatem użytkowników lokali o kontrolne (wizualne) odczytanie w tym dniu stanów wodomierzy i zachowanie ich dla sprawdzenia poprawności rozliczenia zużycia wody, które zostanie doręczone w późniejszym terminie.

Przypominamy, że wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu wodomierzy należy zgłaszać na bieżąco do właściwego Rejonu GZM, celem ich sprawdzenia i ewentualnej wymiany.


Źródło : https://www.oskard.tychy.pl/