Mozaika górnośląska : Sztuka sakralna na Górnym Śląsku wobec dyskursów narodowych.

 


Muzeum Miejskie – Stary Magistrat – 25 maja 2021 r., godz. 18:00

Kolejna odsłona cyklu „Mozaika górnośląska” to spotkanie poświęcone dylematom sztuki sakralnej w niemiecko–polskim regionie pogranicza. Pretekstem do spotkania jest książka „Między <<sensus catholicus>> a <<uchrześcijanionym nacjonalizmem>>. Sztuka Kościoła rzymskokatolickiego na Górnym Śląsku wobec dyskursów narodowych”, wydana w 2020 roku nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 2020 roku ukazała się książka autorstwa historyka sztuki dr. Jerzego Gorzelika poświęcona wpływowi dyskursów narodowych na Górnym Śląsku na sztukę Kościoła rzymskokatolickiego w XX wieku. Autor przedstawia, jak od początku XX wieku do czasów współczesnych władze publiczne, przy udziale artystów i elit Kościoła, wykorzystywały sztukę do budowy narodów i innych wspólnot. Jego dogłębna analiza wykorzystania sztuki sakralnej w sferze działań narodowościowych daje nowe światło na omawiane w książce dzieła sztuki. „Problem wykorzystania sztuki kościelnej w celu ustanawiania trwałych narodowych lojalności lub przeciwdziałania postępom nacjonalizmu pozostawał dotąd na marginesie zainteresowań badaczy reprezentujących różne dyscypliny naukowe.

Książka, łącząc perspektywy właściwe historii sztuki, studiom nad pamięcią i badaniom nacjonalizmów, rzuca nowe światło na omawiane artefakty. Ukazanie strategii wykorzystania sztuki sakralnej dla lub przeciw nacjonalizmowi pozwala pełniej zrozumieć procesy ustanawiania i kwestionowania nowych hierarchii i hegemonii w regionach pogranicza w ostatnim stuleciu.

Książka może inspirować dalsze badania nad wykorzystaniem sztuki Kościoła rzymskokatolickiego w tożsamościowych dyskursach w zróżnicowanych etnicznie regionach oraz w upowszechnieniu katolicko-narodowej ideologii.” Podczas spotkania będzie można zakupić książkę w specjalnej cenie oraz zdobyć podpis autora. miejsce: Muzeum Miejskie w Tychach, Stary Magistrat, pl. Wolności 1
gość: dr Jerzy Gorzelik

prowadzi: ks. dr Leszek Makówka – historyk sztuki, specjalizujący się w sztuce sakralnej XX wieku
zapisy: Gabriela Oleksy, tel. 32 327 18 20-21, wew. 25, e-mail: g.oleksy@muzeum.tychy.pl
liczba uczestników ograniczona
wstęp wolny więcej informacji: https://bit.ly/2RsaoVG

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.


Źródło : http://umtychy.pl/