Bieruń wspiera niepełnosprawnych.

 


W ostatnim czasie Burmistrz Miasta Bierunia Krystian Grzesica podpisał dwie umowy dotyczące wsparcia osób niepełnosprawnych. Pierwsza to pomoc finansowa dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na realizację zadania polegającego na rehabilitacji społecznej mieszkańców Bierunia. Druga to dotacja dla Polskiego Związku Niewidomych Okręg Śląski Koło w Tychach na realizacje zadania polegającego na rehabilitacji mieszkańców Bierunia z dysfunkcją narządu wzroku. Warto podkreślić, że to kolejne działania służące poprawie jakości życia niepełnosprawnych mieszkańców Bierunia.

  1. Pomoc finansowa dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego w wysokości 30 000 zł na realizację zadania w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych, polegającego na rehabilitacji społecznej mieszkańców Gminy Bieruń, tj.:
  • rehabilitację osób niepełnosprawnych,
  • zajęcia hydroterapii,
  • zajęcia hipoterapii,
  • zajęcia terapeutyczne,
  • pomoc psychologiczną dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
  1. Dotacja dla Polskiego Związku Niewidomych Okręg Śląski Koło w Tychach w wysokości 5 000 zł na realizację zadania publicznego pn.: „Rehabilitacja społeczna niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Bieruń z dysfunkcją narządu wzroku”.

W ramach realizacji zadania przewiduje się:

– Prowadzenie punktu informacji i porad dla osób z dysfunkcją wzroku, który realizuje działania pomocowe niezbędne w życiu codziennym osoby niepełnosprawnej.

Osoby niewidome i niedowidzące otrzymają m. in. pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w tym przygotowanie dokumentów, wypełnienie formularzy itp.

– Przygotowanie ulotek z informacją o możliwych formach rehabilitacji osób z dysfunkcją wzroku.

– Zostaną przeprowadzone:

  • warsztaty mobilności (nauka poruszania za pomocą białej laski lub przy wykorzystaniu resztek widzenia i innych urządzeń nawigujących), a dla osób słabowidzących – usprawnianie widzenia (zastosowanie kontrastów, ćwiczenie oka i inne),
  • warsztaty usprawnienia komunikacji – możliwość obsługi urządzeń elektronicznych, komputerowych metodami bezwzrokowymi.


Źródło : https://www.bierun.pl/