Czasowe ograniczenie działalności Sądu Rejonowego w Tychach.

 


Na podstawie Zarządzenia Nr 5/2021 Prezesa Sądu Rejonowego w Tychach z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie czasowego ograniczenia działalności Sądu Rejonowego w Tychach, w okresie od 29 marca 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r.:

1.   interesantów nie przyjmują następujące komórki organizacyjne Sądu Rejonowego w Tychach:

1)  Sekretariaty Wydziałów i Zespołów,

2)  Biuro Obsługi Interesantów,

3)  Czytelnia Akt – za wyjątkiem sytuacji opisanych w pkt. 3,

4)  Biura Podawcze.

2.   podstawowymi formami kontaktu z Sądem Rejonowym w Tychach są:

1)    poczta elektroniczna/ePUAP/fax

2)    kontakt telefoniczny

3)    forma pisemna – za pośrednictwem operatora pocztowego lub skrzynki podawczej.

3.   akta spraw, w których nie zostały odwołane rozprawy/posiedzenia lub w których istnieje możliwość złożenia środka zaskarżenia, udostępniane są osobom uprawnionym w Czytelni Akt. Zamówienie należy składać zgodnie z obowiązującym Regulaminem. Akta są udostępniane w terminie i godzinie, o której osoba wnioskująca o ich udostępnienie będzie informowana przez pracownika Czytelni drogą telefoniczną lub mailową.

4.   odwołano rozpoznawanie spraw sądowych wskazanych na wokandach z wyjątkiem spraw, o których mowa w § 1 Zarządzenia.

Kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Interesantów możliwy jest pod numerami telefonów: 32 3233104, 3233105, 323233106. Zapytania kierować można również drogą elektroniczną na adres poczty e-mail: informacja@tychy.sr.gov.pl

Informacje o sprawach uzyskać można także w sekretariatach właściwych wydziałów pod podanymi niżej danymi kontaktowymi:

Zachęcamy do korzystania z Portalu Informacyjnego, który pozwala uprawnionemu lub upoważnionemu podmiotowi na dostęp do informacji o sprawie toczącej się z jego udziałem (kliknij). oraz wnoszenia opłat sądowych w trybie online z wykorzystaniem platformy internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości ePłatności (kliknij)  lub tradycyjnym przelewem na rachunek sądu (kliknij).

Wzory i formularze można uzyskać drogą elektroniczną kontaktując się z BOI na adres e-mail: informacja@tychy.sr.gov.pl  lub pobrać bezpośrednio ze strony Sądu (kliknij).


 Źródło : https://tychy.sr.gov.pl/