Tychy: 6,2 mln m sześc. biogazu z osadów ściekowych i odpadów.

 


6,2 mln metrów sześc. biogazu, uzyskanego dzięki kofermentacji osadów ściekowych i odpadów biodegradowalnych, wyprodukowało w 2020 r. Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej (RCGW) w Tychach, które obsługuje miejscową oczyszczalnię ścieków i aquapark.

Pozyskany dzięki osadom i odpadom (których przyjęto w minionym roku ponad 103 tys. ton) biogaz – dzięki wykorzystaniu do produkcji energii – zapewnił nie tylko samowystarczalność energetyczną oczyszczalni ścieków i Wodnego Parku Tychy, ale także nadwyżkę, sprzedaną do sieci energetycznej Grupy Tauron.
„Nadwyżka, odsprzedana do sieci (5 tys. megawatogodzin), była wyższa niż roczne zapotrzebowanie na energię tyskich trolejbusów. Ilość wyprodukowanej przez spółkę w 2020 r. energii – blisko 15 tys. megawatogodzin – pozwoliłaby na zasilanie przez rok 25-tysięcznego miasta” – poinformowało w czwartek tyskie RCGW.

Pod względem samowystarczalności energetycznej RCGW jest obecnie liderem w Polsce i jednym z liderów europejskich. W środę oczyszczalnię i aquapark odwiedzili m.in. minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka, jego zastępca i pełnomocnik rządu ds. OZE Ireneusz Zyska oraz szef NFOŚiGW Maciej Chorowski.

„W związku z przygotowywaną transformacją energetyczną kraju Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapoznaje się z dobrymi praktykami, możliwymi do wdrożenia w zakresie budowy energetyki rozproszonej z wykorzystaniem lokalnego potencjału produkcji energii elektrycznej i cieplnej” – poinformowało RCGW w czwartkowym komunikacie.

Jak relacjonował prezes Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej Zbigniew Gieleciak, goście dopytywali m.in. o technologiczne aspekty związane z produkcją biogazu oraz wykorzystania do jego produkcji odpadów biodegradowalnych.

„Duże wrażenie zrobiła skala, zastosowane technologie i umiejętność wykorzystania regionalnego rynku odpadów biodegradowalnych do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej i zasilania nimi najbardziej energochłonnych obiektów komunalnych” – podało RCGW, oceniając, iż synergia energetyczna obu tyskich obiektów jest godna upowszechnienia i naśladowania przez inne samorządy.

Zdaniem prezydenta Tychów Andrzeja Dziuby jednym z priorytetów transformacji energetycznej powinno być oparcie jej o gospodarkę komunalną, z wykorzystaniem osadów i odpadów komunalnych. „Do tego jednak potrzebna jest zmiana uregulowań prawnych i stworzenie systemów wsparcia finansowego i prawnego przez rząd, zwłaszcza w kontekście możliwości pozyskiwania środków europejskich” – zaznaczył prezydent ponad 130-tysięcznych Tychów.

Prezes RCGW zwrócił uwagę na możliwości wykorzystania potencjału biogazowego do samobilansowania się społeczności energetycznych poprzez klastry energetyczne. Przedstawił także porównanie potencjałów różnych systemów energetycznych, opartych m.in. o fotowoltaikę i biogaz.

W końcu kwietnia miną trzy lata od uruchomienia parku wodnego, który jest jedynym w Polsce tego typu obiektem zasilanym energią z biogazu. Właścicielem aquaparku jest RCGW, do którego należy także oczyszczalnia ścieków. Wytworzony tam – w procesie fermentacji osadów ściekowych i przemysłowych odpadów biodegradowalnych – biogaz dostarczany jest do parku rurociągiem.

W ubiegłym roku bioelektrociepłownie przy oczyszczalni oraz aquaparku wyprodukowały łącznie 14 tys. 827 megawatogodzin energii, co w całości zaspokoiło potrzeby energetyczne obu obiektów. Nadwyżka trafiła do sieci energetycznej.

Wytworzenie takiej ilości prądu w tradycyjnych elektrowniach węglowych wymagałoby spalenia blisko 4,7 tys. ton węgla kamiennego – to tyle, ile mieści się w 67 pełnych wagonach kolejowych. Dzięki wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii uniknięto emisji dwutlenku węgla, do atmosfery nie trafiły też pyły i inne zanieczyszczenia. Specjaliści wyliczyli, że aby wytworzyć podobną ilość prądu w instalacjach fotowoltaicznych, farma słoneczna musiałaby mieć powierzchnię ok. 30 hektarów.

Energia cieplna i elektryczna zwykle generują największe koszty utrzymania parków wodnych. Dlatego przed rozpoczęciem budowy Wodnego Parku Tychy analizowali działanie innych polskich aquaparków, z których duża część – m.in. ze względu na te obciążenia – jest deficytowa. Analizy potwierdził zasadność zasilania obiektu energią z biogazu.

Pod koniec ubiegłego roku spółka RCGW, do której należy Wodny Park Tychy, została liderem Tyskiego Klastra Energii – inicjatywy, dzięki której będzie możliwe tworzenie nowych źródeł energii odnawialnej, a także wspieranie różnych źródeł energii, które następnie będą mogły wzajemnie się bilansować. Kolejnym celem klastra jest zagospodarowanie nadwyżki energii na potrzeby komunalne w Tychach i okolicach.

RCGW, oprócz aquaparku, jest także właścicielem ponad 200 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 31 przepompowni ścieków znajdujących się w gminie Tychy, a także zarządcą 360 km kanalizacji sanitarnej w mieście.


Źródło : https://www.energetyka24.com/