Stypendia dla bieruńskich studentów.

 


9 studentów pochodzacych z Bierunia pobierać będzie w roku akademickim 2020/2021 Stypendia Miasta Bierunia na wysokie wyniki w nauce. 10 marca Burmistrz Miasta Bierunia Krystian Grzesica podpisał z nimi umowy.

Są to osoby studiujące na rozmaitych uczelniach w całej Polsce:

  • Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach,
  • Śląski Uniwersytet Medyczny,
  • Politechnika Śląska,
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
  • Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
  • Uniwersytet Wrocławski,
  • Uniwersytet Szczeciński,
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

Stypendium stanowi formę pomocy materialnej dla najzdolniejszych studentów – mieszkańców Bierunia. Stypendium ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży poprzez pokonanie trudności w dostępie do kształcenia, zwłaszcza bariery ekonomicznej, motywowanie do osiągania coraz wyższych wyników w nauce.


Źródło : https://www.bierun.pl/