Działalność Kulturalno – Oświatowa TSM Oskard.

 


Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa “OSKARD” działa na rynku mieszkaniowym od 1958 roku. To jedna z największych spółdzielni mieszkaniowych w Tychach i na Śląsku, której dorobek stanowi dzieło kilku pokoleń spółdzielców.

TSM „OSKARD” poza swoją kluczową działalnością realizuje szeroko rozwinięty program oświatowo-kulturalny, który opiera się w głównej mierze na organizowaniu akcji środowiskowych, służących zaspokajaniu oczekiwań i potrzeb mieszkańców. Spółdzielcze placówki (Dom Kultury „Tęcza”, 4 kluby  osiedlowe, modelarnia) od lat niezmiennie aktywizują lokalną wspólnotę, rozwijając pasje i przyczyniając się jednocześnie do integracji i umocnienia więzi społecznych. W placówkach prowadzona jest bardzo bogata działalność skierowana do członków spółdzielni i ich rodzin, oraz do mieszkańców naszych zasobów. Przez cały rok prowadzona są zajęcia dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Proponowane formy zajęć są bardzo zróżnicowane i dostosowane do zainteresowań mieszkańców. Do najpopularniejszych działań zalicza się: koncerty, spektakle, wycieczki do teatru, warsztaty plastyczne dla dzieci, koła rękodzieła dla dorosłych, zajęcia w sekcjach stałych (szachy, brydż, skat, zajęcia taneczne), zajęcia rekreacyjne dla dorosłych (aerobik, Nordic Walking), spotkania w klubach seniora, zajęcia na basenie. W naszych placówkach działają koła i kluby skupiające ludzi w różnym wieku (radiesteci, klub serce, klub +55). Spółdzielnia prowadzi również bardzo bogatą działalność artystyczną, organizując w swoich placówkach liczne wystawy twórców amatorskich i profesjonalnych. W SDK Tęcza odbywają się ciekawe wystawy malarstwa i fotografii oraz prężnie działa Klub Twórców Sztuki „Paleta”. Organizowane są też  zajęcia rekreacyjne i sportowe w różnych dyscyplinach sportu (piłka nożna, tenis stołowy). Kluby są miejscem spotkań i spędzania wolnego czasu pod okiem wykwalifikowanej kadry. Nasze zajęcia uczą, bawią i dzięki nim mieszkańcy zdobywają nowe umiejętności. W okresie wakacyjnym i ferii zimowych, prowadzone są półkolonie – najliczniej zorganizowane formy opieki dla dzieci w naszym mieście.

Efekty właściwie prowadzonej działalności zaowocowały przyznaniem Spółdzielni wielu odznaczeń, nagród i wyróżnień, które potwierdzają wysoki standard zarządzania i  jakości usług oferowanych spółdzielcom.


Źródło : https://www.oskard.tychy.pl/