Iwona Rogalska nowym dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach.

 


Od czwartku, 25 lutego br. funkcję Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach pełni Iwona Rogalska. Zastąpiła na tym stanowisku Mariannę Feith, która przeszła na emeryturę.

Nowa dyrektor z tyskim MOPS-em jest związana zawodowo od 27 lat. W latach 1993 – 1997 była zatrudniona na stanowisku pracownika socjalnego, od 1997 – 2001 roku pracowała na stanowisku Specjalista – Koordynator pracy socjalnej ds. osób z zaburzeniami psychicznymi w Środowiskowym Domu Samopomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach. Od 2001 roku pełniła obowiązki kierownika Działu ds. Pomocy Dziecku i Rodzinie, a następnie w 2002 roku objęła stanowisko Kierownika Działu Pieczy Zastępczej. Od 2019 roku była Głównym Specjalistą ds. pomocy środowiskowej.

Ukończyła studia na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Socjologii oraz studia podyplomowe z zakresu organizacji i metod pomocy społecznej.


Źródło : http://umtychy.pl/