Ali Nurbagandow nowym tyskim radnym.

 


Podczas wczorajszej sesji Rady Miasta ślubowanie złożył nowy radny – Ali Nurbagandow. Zastąpił on radną Magdalenę Łukę, która złożyła mandat w związku z rozpoczęciem pracy na stanowisku naczelnika Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Tychy.

Ali Nurbaganow w wyborach 2018 roku startował z listy Koalicji Obywatelskiej i uzyskał kolejną – po ustępującej Magdalenie Łuce – największą liczbę głosów.