Regeneracja Centrum Nowych Tychów – transformacja Alei Jana Pawła. WIZUALIZACJA.

 


Poniżej przedstawiamy nową koncepcję zagospodarowania centrum Tychów, która na zlecenie firmy ALTA S.A. wykonała pracownia projektowa Mycielski Architecture & Urbanism.

Wizualizacja staniowi częśc wstępnej propozycji modelu operacyjnego dla stworzenia nowego centrum Miasta Tychy, uwzględniającego zagadnienia i uwarunkowania lokalne i ponad lokalne, inwestycyjne, komunikacyjne, społeczne i środowiskowe.

Przez ostatnich kilkadziesiąt lat wielu wybitnych urbanistów jak również przedstawicieli Urzędu Miasta rozważało jak mozna kształtowac obszar wokół alei Jana Pawła II, który obecnie nie spełnia swojej funkcji jako pełnowartościowej części Miasta Tychy. Oczekiwania mieszkańców, jak też próby rewitalizacji tego obszaru, nie znajdowały dotychczas znaczącej i kompleksowej odpowiedzi.

Wydaje się, że możliwe jest stworzenie nowego, wielofunkcyjnego i atrakcyjnego centrum Miasta, wokół nowych wysokiej jakości przestrzeni publicznych, które to będzie stanowiło nową wizytówkę Tychów.

Przedstawione rysunki należy interpretowac jako punkt wyjścia do dyskusji nad obszarem.