Rozpoczęła się rekrutacja do klas czwartych sportowych.

 


W poniedziałek 15 lutego 2021 r. rozpoczęła się rekrutacja do oddziałów sportowych klas czwartych publicznych szkół podstawowych w Tychach na rok szkolny 2021/2022.

Rekrutacja do oddziałów sportowych jest prowadzona w dyscyplinach:

Do oddziału sportowego przyjmuje się kandydatów, którzy: posiadają stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w szkole lub oddziale, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej; posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły lub oddziału; uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danej szkole lub danym oddziale.

Składanie wniosków o przyjęcie do oddziałów sportowych klas czwartych w szkołach podstawowych będzie trwało do dnia 5 marca 2021 r. Więcej informacji na stronie tyskiego portalu oświatowego.

Aktualnie w mieście Tychy prowadzone są postępowania rekrutacyjne na rok szkolny 2021/2022:

  • do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych – składanie wniosków do dnia 22 lutego 2021 r.
  • do klas pierwszych szkół podstawowych – składanie zgłoszeń i wniosków do dnia 26 lutego 2021 r.

Rodzice mogą zapisać dzieci do klas pierwszych szkół podstawowych: https://sp-tychy.nabory.pl/

Od 1 marca 2021 r. rozpoczną się natomiast nabory do klas VII dwujęzycznych w tyskich szkołach: SP 13, SP 14 i SP 37.  Informacje o rekrutacjach są dostępne na tyskim portalu oświatowym.


Źródło : http://umtychy.pl/