Ulga termomodernizacyjna – co warto wiedzieć.

 


  • Z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać podatnicy – właściciele i współwłaściciele domów, którzy zakupili materiały, usługi lub urządzenia związane z termomodernizacją budynku.
  • Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 tys. dla wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych.
  • Wysokość wydatków jest ustalana na podstawie faktur VAT wystawionych przez podatnika – który nie korzysta ze zwolnienia z tego podatku.

Przedsięwzięciem termomodernizacyjnym jest ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną budynku oraz redukcję zużycia energii pierwotnej.

Wydatki, które podlegają odliczeniu można znaleźć w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21.12.2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Warunkiem odliczenia ulgi jest zakończenie danej inwestycji w ciągu 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpił pierwszy wydatek. W przeciwnym wypadku ulgę należy zwrócić. Aby to zrobić, w zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym upłynął trzyletni okres, podatnik dolicza do dochodu kwoty poprzednio odliczone.

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 tys. dla wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Wysokość wydatków jest ustalana na podstawie faktur VAT wystawionych przez podatnika, który nie korzysta ze zwolnienia z tego podatku.

Ulgę rozlicza się składając zeznanie podatkowe za rok, w którym poniesiony został wydatek uprawniający do odliczenia. W przypadku, gdy kwota odliczenia przewyższa nasz roczny dochód, mamy prawo odliczyć ją w latach następnych, przy czym okres rozliczenia nie może przekroczyć 6 lat.

Załączony film prezentuje najważniejsze informacje dotyczące ulgi termoizolacyjnej.Źródło : https://www.slaskie.kas.gov.pl/