Elektryczne Śmieci – Tychy z Czerwonymi Pojemnikami.

 


Tychy, jako kolejne miasto na Górnym Śląsku dołącza do ogólnopolskiego projektu Elektryczne Śmieci wspólnie realizowanego przez MB Recycling oraz Fundację Odzyskaj Środowisko. W styczniu 2021 roku we wszystkich dzielnicach miasta stanie 18 charakterystycznych czerwonych pojemników na zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nieprzekraczający 50 cm. Mieszkańcy zyskają możliwość szybkiej i bezpiecznej utylizacji elektrycznych śmieci oraz baterii i tonerów. Przetworzone powrócą już na wiosnę w postaci ekologicznych uli, również w kolorze czerwonym. Wartością dodaną projektu jest innowacyjna platforma edukacyjna Szkolne Centrum Recyklingu.

Śląsk jest eko

„Troska o środowisko naturalne jest jednym z wiodących priorytetów naszego miasta od wielu lat. Ochrona przyrody, ale także edukacja ekologiczna i kształtowanie właściwych postaw proekologicznych jest nie tylko naszym zadaniem, ale i obowiązkiem. Biorąc pod uwagę rekomendację Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz Związku Miast Polskich, a także doświadczenia Bytomia oraz Piekar Śląskich, Tychy także przystępują do projektu Elektryczne Śmieci. Już od stycznia obywatele naszego miasta będą mogli bezpiecznie i ekologicznie utylizować zalegające w ich domach elektryczne śmieci” – mówi Hanna Skoczylas, Zastępca Prezydenta ds. Zrównoważonego Rozwoju. Do czerwonych pojemników będzie można wrzucać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny o niewielkich gabarytach tj. laptopy, telefony, suszarki czy tostery. Odbiór elektrycznych śmieci powyżej 50 cm jest ustalany indywidualnie pod numerem infolinii  572 102 102.

Akuratny tyski miód

Wiosną na terenie miasta staną wyjątkowe ule w części wykonane z recyklingu. Autorem projektu oraz ich wykonawcą jest pszczelarz i grafik Tomasz Waśkiewicz. „Czerwony kolor uli nie jest przypadkowy. Pasieka ma przypominać mieszkańcom miasta, że warto prawidłowo utylizować elektryczne śmieci. Dzięki temu, odzyskujemy część materiałów i substancji, które mają szanse powrócić na rynek. Tutaj, w przypadku czerwonych uli, które będą cieszyć oczy mieszkańców i turystów” – tłumaczy Michał Jurczok, Dyrektor ds. Rozwoju MB Recycling.

Odkrywajmy razem… Szkolne Centrum Recyklingu

Pszczoły to główne bohaterki Laboratorium Pszczół, jednej z wielu sekcji nowoczesnej platformy edukacyjnej poświęconej szeroko rozumianemu recyklingowi. Strona dedykowana uczniom, rodzicom i nauczycielom zawiera materiały w najróżniejszej formie: filmy, artykuły naukowe, bajki, scenariusze lekcji, wywiady radiowe, infografiki, quizy, rebusy, krzyżówki – wszystko po to, by nauka była jednocześnie zabawą. Na platformie nie mogło oczywiście zabraknąć konkursów oraz programów partnerskich dedykowanych tyskim szkołom.

Platforma edukacyjna działa pod adresem: Szkolne Centrum Recyklingu – Platforma szkoleniowa, a szczegółowe informacje o projekcie Elektryczne Śmieci znajdują się na: elektrycznesmieci.pl.


Źródło : https://elektrycznesmieci.pl/