Czas na ulgę internetową.

 


Z ulgi internetowej mogą skorzystać podatnicy wypełniający roczne zeznania podatkowe PIT-36, PIT-37, PIT-28 – którzy w poprzednim roku podatkowym ponieśli wydatki na użytkowanie internetu.

Każdy podatnik może odliczyć faktycznie poniesione wydatki na internet, nie więcej jednak niż 760 zł w roku podatkowym. Z ulgi skorzystać mogą podatnicy, w dwóch kolejno następujących po sobie latach podatkowych, pod warunkiem, że nigdy wcześniej z takiej ulgi nie korzystali.

Aby odliczyć ulgę internetową podatnik musi mieć dokument, który potwierdzi wydatki poniesione na internet w rozliczanym roku podatkowym. Dowodem może być każdy dokument stwierdzający poniesienie wydatku, z którego wynika kto, komu, ile oraz za co zapłacił.

Ważne! Jeśli płacimy jedną fakturę za pakiet usług np. za internet i telewizję, to w dokumencie musimy mieć wyszczególnione konkretne pozycje ( czyli – w tym ile płacimy za internet). Odliczeniu podlega tylko wydatek na użytkowanie internetu.


Źródło : https://www.slaskie.kas.gov.pl/