Nieodpłatna pomoc prawna w Tychach.

 


Stowarzyszenie DOGMA, w ramach współpracy z Urzędem Miasta w Tychach w związku z realizacją zadania publicznego prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej prowadzi bezpłatną pomoc prawną dla mieszkańców Tychów.

W związku z epidemią koronawirusa nastąpiła zmiana sposobu udzielania nieodpłatnych porad prawnych i obywatelskich.

Prawnicy i doradcy obywatelscy udzielają porad telefonicznie, mailowo oraz za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość. 

Więcej informacji pod numerem telefonu: 514 797 671 i na Facebooku
oraz w Urzędzie Miasta Tychy pod numerem telefonu: 32 776 32 07 lub e-mail: npp@umtychy.pl

Na stronie internetowej fundacji: www.dogma.org.pl w szczególności w zakładce „Tychy”: http://dogma.org.pl/lokalizacje/tychy/ znajdują się wszystkie informacje nt. świadczenia usług z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej na terenie Tychów oraz materiały edukacyjne tj. poradniki prawne oraz filmy w formie wykładów i poradników.