Nabór wniosków o przyznanie stypendiów sportowych.

 


Przypominamy o zbliżającym się terminie składania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych. Wnioski należy do Urzędu Miejskiego w Bieruniu do 31 stycznia br., w oparciu o wyniki sportowe osiągnięte w roku poprzedzającym rok przyznania stypendium.

Stypendium sportowe może być wypłacane sportowcowi, który:

  1. posiada miejsce zamieszkania na terenie Gminy Bieruń,
  2. uprawia dyscyplinę sportu, w której działają Polskie Związki Sportowe, zatwierdzone przez Ministerstwo Sportu i Turystyki,
  3. reprezentuje kraj lub macierzysty klub sportowy na zawodach sportowych,
  4. do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego termin złożenia wniosku nie ukończy:
  • – 16 lat w przypadku posiadania III klasy sportowej,
  • – 20 lat w przypadku posiadania II klasy sportowej,
  • – 23 lata w przypadku posiadania I klasy sportowej,
  • – dla stypendiów wypłacanych za otrzymaną klasę sportową Mistrzowską oraz Mistrzowską Międzynarodową nie wprowadza się górnej granicy wieku.

Wniosek o przyznanie stypendium sportowego mogą składać:

  1. kluby sportowe, związki sportowe, uczniowskie kluby sportowe,
  2. pełnoletni sportowiec lub opiekun prawny małoletniego sportowca.

Szczegółowy regulamin przyznawania stypendium określa Uchwała Nr IV/4/2014 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyznawania stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr XI/5/2017 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 26 października 2017 r., Uchwałą Nr XIV/12/2019 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 19 grudnia 2019 r. oraz Uchwałą Nr XVI/5/2020 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 17 grudnia 2020 r.

Powyższe dokumenty oraz wzór wniosku można pobrać TUTAJ.

Więcej informacji uzyskać można pod nr telefonu 32 708 08 42.


Źródło : https://www.bierun.pl/