Miasto Bieruń partnerem programu CZYSTE POWIETRZE.

 


 

30 grudnia 2020 Burmistrz Miasta Bierunia Krystian Grzesica zawarł porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, na mocy którego w Urzędzie Miejskim w Bieruniu powstanie punkt terenowy programu  CZYSTE POWIETRZE.

Pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska będą służyć pomocą w wypełnianiu wniosków w ramach programu, a także udzielać wszelkich informacji dotyczacych mozliwości pozyskania dotacji na wymianę źródła ciepła oraz termomodernizację domu. Co oczywiste, będzie to również punkt przyjmowania wniosków. Oznacza to, że mieszkańcy Bierunia nie będą już musieli zawozić domumentów do Katowic. Gmina Bieruń będzie pośrednikiem pomiędzy WFOŚiGW a beneficjentami.

– Mamy nadzieję, że służąc mieszkańcom swoim wsparciem i pośrednictwem przyczynimy się zwiększenia ilości inwestycji proekologicznych realizowanych w bieruńskich domach przy udziale środków zewnętrznych – powiedział Burmistrz Krystian Grzesica po podpisaniu porozumienia.

– Czekamy na kolejne wnioski składane przez mieszkańców Bierunia – dodał Tomasz Bednarek, Prezes Zarządu WFOŚiGW. – Mamy nadzieję, że w toku 2021 będzie ich naprawde wiele.

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.

Program przewiduje dofinansowania na:

  • źródło ciepła – wymianę, zakup, montaż,
  • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
  • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
  • mikroinstalację fotowoltaiczną,
  • ocieplenie przegród budowlanych,
  • stolarkę drzwiową i okienną,
  • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

Jeśli macie jakies pytania, dzwońcie pod numery: (32) 708 09 85 i (32) 708 09 86. Pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Bieruniu czekają w gotowości by na nie odpowiedzieć.Źródło : https://www.bierun.pl/