Uniwersytet Trzeciego Wieku w Tychach rozpoczyna zapisy dla nowych Słuchaczy.

 


W dniach 14 i 15 stycznia 2021 roku Uniwersytet Trzeciego Wieku Filia Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Tychach prowadził będzie zapisy dla nowych Słuchaczy.
Oferta adresowana jest do mieszkańców Tychów w wieku 55+.
Można zapisywać się na następujące przedmioty:
Język angielski, język niemiecki język włoski, język francuski, język hiszpański, język rosyjski (różne stopnie zaawansowania), podstawy obsługi komputera (różne stopnie zaawansowania), turystyka, rysunek, rękodzieło, sekcja kulturalno-literacka, sekcja wokalno-muzyczna (chór), brydż (obecnie  w formie wykładów),  nordic walking oraz marszobiegi z elementami gimnastyki. W semestrze wiosennym uruchomimy także nowe zajęcia – florystyka, decoupage.
Zajęcia prowadzone będą w systemie hybrydowym – stacjonarnie oraz on line.
Ze względu na panujące obostrzenia zapisy prowadzone będą:
–  telefonicznie – nr telefonu 32 326 51 01  –  w godzinach od 9.00 do 14.00
 – za pośrednictwem poczty elektronicznej – zapisyutw@gmail.com
Dokumenty, które każdy nowy Słuchacz musi wypełnić po zapisaniu się w/w sposób, dostępne będą:
– do ściągnięcia i wydrukowania na stronie internetowej www.ka.edu.pl Zakładka Filia w Tychach (w przeglądarkę wystarczy też wpisać UTW Tychy)
– na miejscu, w budynku UTW przy ul. Ciasnej 3 w w.w. terminie – przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa
Wypełnione dokumenty należy składać w budynku UTW przy ul. Ciasnej 3 w specjalnie do tego wyznaczonym miejscu w dniach od 18 do 22 stycznia 2021 roku w godzinach od 9.00 – 14.00
Płatności – 20 zł za jeden przedmiot na cały semestr – należy uiszczać do 28 lutego 2021 roku na konto:
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30 – 705 Kraków
Konto PKO BP 65 1020 2892 0000 5102 0537 5946
W tytule przelewu podać należy: imię i nazwisko Słuchacza UTW, nazwy sekcji, za które Słuchacz dokonuje płatności.
Dowody wpłaty należy okazywać w sekretariacie UTW najpóźniej do 5 marca 2021 roku.
Legitymacje Słuchacza UTW osoby nowo zapisane otrzymają – po uprzednim okazaniu dowodu wpłaty – w pierwszym tygodniu zajęć, tj. w dniach od 15 do 19 lutego 2021 roku.
Zasady bezpieczeństwa obowiązujące Słuchaczy UTW Tychy:
– pomiar temperatury u pracownika ochrony każdorazowo przed wejściem na zajęcia
– każdorazowo przed wejściem na teren budynku okazanie pracownikowi ochrony Legitymacji Słuchacza UTW – bez legitymacji nie ma możliwości wejścia na zajęcia
– nakaz zasłaniania nosa i ust
– zachowanie dystansu
– dezynfekcja rąk
– zakaz gromadzenia na terenie budynku w przerwach pomiędzy zajęciami – na zajęcia należy przychodzić maksymalnie 10 minuty wcześniej
– pozostawianie okryć wierzchnich na wieszakach przed wejściem do sal wykładowych
Uwaga!
Listy osób przyjętych na nowy semestr wraz z podziałem na poszczególne przedmioty upublicznione zostaną 29 stycznia 2021 w godzinach popołudniowych na drzwiach wewnątrz budynku oraz  na stronie internetowej.
Zajęcia na UTW w Tychach rozpoczną się 15 lutego i będą trwać do 28 maja. W trakcie semestru będą dwie przerwy (29 marca – 9 kwietnia oraz 3 – 7 maja).

Źródło : https://www.ka.edu.pl/tychy/