Budżet Miasta Bierunia na rok 2021.

 


Na grudniowej Sesji Rady Miejskiej radni jednogłośnie przyjeli uchwały w sprawie budżetu miasta Bierunia na 2021 rok oraz w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Bierunia na lata 2021-2027. Jak wszyscy zgodnie podkreślali będzie to budżet trudny, ale bogaty w zadania inwestycyjne.

Budżet Miasta Bierunia na 2021 rok uchwalony! 15 głosów za. W JEDNOŚCI SIŁADziękuję Radnym za jednomyślność, odpowiedzialne podejście do tematu i bardzo dobrą współpracę przy konstruowaniu tego niezwykle trudnego budżetu – napisał na swoim facebookowym FanPage’u Burmistrz Krystian Grzesica. – Założenia na przyszły rok są niezwykle ambitne, choć budżet będzie ciasny i z całą pewnością mało elastyczny. Wydamy prawie 28 mln zł na inwestycje miejskie.To rekordowa kwota! Warto w tym miejscu podkreślić, że zaplanowane zadania inwestycyjne w aż 60 procentach sfinansowane zostaną ze środków zewnętrznych – unijnych, rządowych i metropolitalnych. Słowa olbrzymiego uznania dla całego zespołu pracowników Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych miasta za kawał świetnej roboty przy pozyskiwaniu tych olbrzymich dofinansowań. To dzięki Waszej skuteczności rok 2021 zapowiada się bardzo interesująco – dodał Burmistrz Bierunia.
  • Dochody budżetu miasta na rok 2021 – 124 430 292,06 zł
                – Dochody bieżące – 107 817 188,00 zł
                – Dochody majątkowe – 16 630 104,06 zł
  • Wydatki budżetu miasta na rok 2021 – 133 293 707,74 zł
               – Wydatki bieżące – 105 022 477,32 zł
               – Wydatki majątkowe – 28 271 230,42 zł

Ponad 28 mln zł, jakie wydane zostanie w przyszłym roku na inwestycje to rekordowa kwota. Zdecydowana większość większych zadań inwestycyjnych dofinansowana zostanie ze środków zewnątrznych.

NAJWIĘKSZE INWESTYCJE ROKU 2021:

1. Przebudowa budynku dworca kolejowego w Bieruniu Nowym i przystosowanie go do pełnienia fukncji nowoczesnego Centrum Przesiadkowego – inwestycja zrealizowana będzie w ostatnim kwartale 2021 roku

2. Budowa nowego skrzydła budynku Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z nowoczesną salą gimnastyczną – inwestycja zrealizowana będzie w pierwszej połowie 2021 roku

3. Realizacja projektu Centrum Przesiadkowe – etap II, w ramach którego powstanie 3,4 km dróg rowerowych, a dworzec autobusowy w Bieruniu Starym zostanie unowocześniony – inwestycja zrealizowana będzie do końca 2021 roku

4. Rewolucja oświetleniowa – kolejny etap – nowe oświetlenie zewnętrzne typu led zainstalowane zostanie na kilkunastu ulicach  do końca sierpnia 2021 roku

5. Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych – inwestycja zrealizowana zostanie do końca 2021 roku

6. Przebudowa wewnętrzej drogi w osiedlu Węglowa – inwestycja zrealizowana zostanie do sierpnia 2021 roku

7. Przebudowa bocznych dróg ul. Barańcowej – ulic Ligonia i Lompy – inwestycja zrealizowana zostanie do sierpnia 2021 roku

8. Budowa drogi łączącej ulicę Ekonomiczną z ulicą Hodowlaną w celu lepszego skomunikowania terenów inwestycyjnych – inwestycja zrealizowana zostanie do stycznia 2022 roku.

Poza wyżej wymienionymi sztandarowymi inwestycjami, Gmina planuje zrealizować również sporo mniejszych, ale długo oczekiwanych zadań. Jest też kilka perełek-niespodzianek, których realizacja w przyszłym roku uzależniona jest od tego, czy Gmina pozyska dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych. Mowa tu bowiem o kosztownych przedsięwzięciach. Gdy tylko znane będą wyniki konkursów na dofinansowania tych inwestycji, natychmiast Państwa poinformujemy.


Źródło : https://www.bierun.pl/