Drugie wydanie książki „Tychy. Sztuka w przestrzeni miasta”.

 


Już jest drugie wydanie książki „Tychy. Sztuka w przestrzeni miasta”!

To wznowienie cieszącej się dużym zainteresowaniem i nagradzanej książki z 2015 roku autorstwa dr. Patryka Oczki. Wydanie drugie jest efektem współpracy Muzeum Miejskiego w Tychach i Miejskiego Centrum Kultury w Tychach.

Z dumą prezentujemy tę ciepłą „świeżynkę wydawniczą. To pierwsze tak obszerne opracowanie monograficzne poświęcone sztuce w przestrzeni miejskiej Tychów. Ten przejrzysty przewodnik ukazuje tyską przestrzeń bogatą w niezwykłe realizacje artystyczne – dzieła z zakresu rzeźby, malarstwa monumentalnego oraz małej architektury. Jest też próbą wytłumaczenia sztuki mocno wpisanej w pejzaż miasta – pokazuje zarówno te istniejące dzieła, jak i nie zachowane. A najnowsze wydanie zostało rozszerzone o rozdział dotyczący realizacji po 2015 roku.

„[…] mieszkańcy danego obszaru mają niekwestionowane prawo decydowania o tym, jakie elementy składowe powinny stanowić ich habitat. Artyści pełnią w tym przypadku rolę służebną, realizując jedynie wizje społeczeństwa reprezentowanego formalnie przez administratorów wyznaczonych w następstwie demokratycznych już dzisiaj procedur wyborczych. Ów proces demokratyzacji działań artystycznych w Tychach został w znakomity sposób zaprezentowany przez Autora […] monografii, która jest fascynującą pozycją bibliograficzną, napisaną nie tylko z myślą o czytelnikach na co dzień zajmujących się śledzeniem regionalnych dziejów przemysłowej części Górnego Śląska. Jej odbiorcą może się stać po prostu każdy amator dobrej książki!”

Dr hab. Irma Kozina

Książka została opatrzona tekstami wstępu prof. Ewy Chojeckiej i dr Marii Lipok–Bierwiaczonek. Za projektem graficznym i składem ponownie stoi Zofia Oslislo–Piekarska, co daje gwarancję, że to również wysmakowane edytorsko i zaprojektowane z dbałością o detal wydawnictwo.

Warto dodać, że publikacja została nagrodzona w LXI Konkursie im. ks. prof. dr. Szczęsnego Dettloffa na prace naukowe młodych członków Stowarzyszenia Historyków Sztuki w kategorii prac opublikowanych oraz uzyskała wyróżnienie Marszałka Województwa Śląskiego za Wydarzenie Muzealne Roku 2015 w kategorii „publikacje książkowe”.

dr Patryk Oczko – historyk sztuki i archeolog, prowadzi Dział Sztuki w Muzeum Miejskim w Tychach. Członek Oddziału Górnośląskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Uczestnik konferencji naukowych, kurator wystaw, autor publikacji o charakterze naukowym i popularnonaukowym. W swoich badaniach zajmuje się sztukami wizualnymi oraz urbanistyką i architekturą drugiej połowy XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem regionu Górnego Śląska.

wydawcy: Muzeum Miejskie w Tychach i Miejskie Centrum Kultury w Tychach

recenzja: dr hab. Irma Kozina

redakcja naukowa: dr Maria Lipok–Bierwiaczonek

projekt graficzny i skład: Zofia Oslislo–Piekarska

redakcja i korekta: Marta Rosół

promocja: Agnieszka Woszczyńska (Muzeum Miejskie w Tychach), Magdalena Pytlarz (Miejskie Centrum Kultury w Tychach)

opracowanie zdjęć: Barbara Kopia

 

© copyright by Patryk Oczko

© copyright by Miejskie Centrum Kultury w Tychach

© copyright by Muzeum Miejskie w Tychach

 

nakład: 1 000 egz.

druk: Zakład Poligraficzny Sindruk, Opole

papier: Arctic Volume White 130

złożono krojem: Questa Sans

format: 22,8 cm x 22,8 cm

liczba stron: 240

oprawa miękka ze skrzydełkami

ISBN 978–83–927973–8–8

ISBN 978–83–62193–45–5

rok wydania: 2020