Wjechali do Polski ukryci wśród przewożonych części samochodowych. Wpadli w Tychach.

 


W nocy 20 listopada w Tychach zakończyła się podróż ukrywających się w naczepie tira trzech obywateli Afganistanu. Zostali oni zatrzymani przez funkcjonariuszy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej.

Cudzoziemcy zostali ujawnieni przez kierowcę (ob. Turcji), podczas postoju na parkingu celnym w miejscowości Tychy (woj. śląskie). Ciężarówką przewożone były części samochodowe. Kierujący pojazdem został przesłuchany w charakterze świadka i jak oświadczył, nie był świadomy, że przewozi nielegalnych migrantów. Cudzoziemcy nie posiadali dokumentów uprawniających ich do legalnego pobytu na terytorium RP, w związku z czym zostali oni zatrzymani. Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Bielsku-Białej w toku prowadzonych czynności ustalili, że mężczyźni to obywatele Afganistanu, a celem ich podróży była Europa Zachodnia.

Wobec wszystkich cudzoziemców wszczęto postępowania administracyjne zmierzające do wydania decyzji zobowiązujących ich do powrotu. Jeden z nich usłyszał już zarzut przekroczenia granicy z Republiki Słowacji do Polski wbrew przepisom przy użyciu podstępu. Mężczyzna przyznał się do zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia. Do czasu zakończenia postępowań wszyscy przebywać będą w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców, gdzie w stosunku do pozostałych dwóch mężczyzn prowadzone będą dalsze czynności wyjaśniające okoliczności ich nielegalnego przekroczenia granicy.

Funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej tylko w ciągu ostatniego miesiąca podejmowali działania w  podobnych zdarzeniach czterokrotnie. W ich wyniku ujawniono 27 cudzoziemców pochodzących z Afganistanu.


Źródło : https://www.slaski.strazgraniczna.pl/