Pakiety Multimedialne dla III LO im. Stanisława Wyspiańskiego.

 


W wyniku przystąpienia do programu OSE „Wyspiański” tyskie II Liceum Ogólnokształcące otrzymało od Państwowego Instytutu Badawczego NASK – operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – 25 tabletów wraz z usługą dostępu do Internetu w formie „Szkolnych Pakietów Multimedialnych OSE”.
NASK PIB jako operator OSE, został na mocy Ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej uprawniony do nieodpłatnego wyposażenia szkół w sprzęt komputerowy i inne urządzenia multimedialne, a także do zapewnienia szkołom usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z niezbędnymi urządzeniami umożliwiającymi korzystanie z tych usług oraz z oprogramowaniem.
Wartość pakietu wynosi: 24 261,75 zł brutto

Źródło : https://www.oswiata.tychy.pl/