Budowa nowej infrastruktury na terenach inwestycyjnych w Bieruniu.

 


Rusza budowa drogi łączącej ulicę Ekonomiczną z ulicą Hodowlaną wraz z chodnikiem, ścieżką rowerową oraz infrastrukturą techniczną. To bardzo ważna inwestycja, o strategicznym znaczeniu dla rozwoju gospodarczego miasta. Ma bowiem na celu rozwinięcie infrastruktury na terenach inwestycyjnych Bierunia, by przyciągnąć kolejnych inwestorów i zachęcić ich do lokowania siedzib swoich firm własnie u nas. Nowi inwestorzy to nowe miejsca pracy i nowe podatki wpływające do kasy Miasta – niezwykle ważne aspekty w dobie pandemii koronawirusa i spowolnienia rozwoju gospodarczego całej Polski.

Inwestycja zrealizowana zostanie w dwóch etapach. Koszt realizacji pierwszego etapu zadania pn. „Budowa drogi łączącej ul. Ekonomiczną z ul. Hodowlaną, wraz z infrastrukturą techniczną komunikującej tereny SSE w Gminie Bieruń” to 4 miliony 790 tysięcy złotych. Zdecydowaną większość kosztów pokryje dofinansowanie zewnętrzne, które miasto pozyskało na początku roku.

W ramach tego etapu zrealizowany zostanie blisko półkilometrowy odcinek drogi – łącznika. W kolejnych latach Gmina planuje realizację drugiego odcinak drogi, który ostatecznie połączy ulicę Ekonomiczną z ulicą Hodowlaną.

Realizacja tej kosztownej inwestycji możliwa jest dzięki wsparciu finansowemu zdobytemu z dwóch żródeł:

 • z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – 3 139 756,92 zł
 • z dofinansowania pochodzącego z budżetu państwa (środki krajowe) – 893 737,433 zł.

Inwestycja ta zrealizowana zostanie do stycznia 2022 roku. Polega ona w szczególności na:

 • budowie drogi wraz z kanalizacją deszczową
 • budowie oświetlenia ulicznego na odcinku od istniejącego słupa posadowionego w ul. Ekonomicznej do końca realizowanej inwestycji
 • budowie kanalizacji technologicznej

W ramach inwestycji wykonane zostaną:

 • jezdnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
 • ścieżka rowerowa z mieszanek mineralno-bitumicznych koloru czerwonego
 • chodniki z kostki betonowej
 • zjazdy z kostki betonowej
 • elementy ulic: kraweżniki betonowe i obrzeża betonowe
 • kanalizacja deszczowa
 • oświetlenie uliczne składające się z 18 słupów i 18 opraw typu LED

Koncepcja rozwoju trenów inwestycyjnych przy ul. Turyńskiej została opracowana już w 2017 r. W tej koncepcji zakładano m.in. budowę ścieżki rowerowej łączącej centrum miasta ze strefą ekonomiczną, a także budowę łącznika ul. Hodowlanej z ul. Ekonomiczną i ronda na ul. Lędzińskiej, które także ułatwi dojazd do terenów inwestycyjnych. Gmina Bieruń i powiat bieruńsko-lędziński złożyły wnioski o dofinansowanie tych dwóch inwestycji, w tym samym konkursie. Udało się, gmina otrzymała dofinansowanie na łącznik, a powiat na budowę ronda. W ten sposób układ komunikacyjny wokół strefy robi się coraz bardziej spójny i dogodny dla inwestorów, którym gwarantujemy także dostępność mediów, przede wszystkim przyłącza elektroenergetycznego wraz z alternatywnym zasilaniem.

Bieruń to miasto przyjazne dla przedsiębiorców, co przekłada się na fakt, iż bardzo wiele firm lokuje swoje zakłady właśnie w naszym mieście. Warto podkreślić, że na 38 ha terenu udostępnionego w Bieruniu w ramach Tyskiej Podstrefy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomiczne, do zagospodarowania pozostały już tylko 4 ha.

Pozostałe 34 ha zajęte zostały przez firmy głównie z branży samochodowej, są to: Lear, Tenlong, Auto Partner, Flexide, Sanhua, ale jest też branża mleczarka – Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, która rozpoczęła już budowę nowoczesnego zakładu produkcyjnego wraz z magazynami i własną oczyszczalnią.

Ponieważ tereny Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Bieruniu już w znacznym stopniu zapełniły się projektami inwestycyjnymi, Miasto Bieruń przymierza się do otwarcia dla kolejnych inwestorów nowych terenów inwestycyjnych. Dlatego własnie jeszcze w tym roku rozpocznie budowę strategicznej drogi – łącznika ulic Ekonomicznej i Hodowlanej wraz z chodnikiem, ścieżką rowerową oraz infrastrukturą techniczną.Źródło : https://www.bierun.pl/