Prezydent Tychów podpisał apel w związku z Międzynarodowym Dniem Tolerancji.

 


Prezydenci miast Unii Metropolii Polskich, a także Prezydent Tychów Andrzej Dziuba, chcąc okazać solidarność z osobami dyskryminowanymi ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną, podpisali się  pod apelem, w którym  zwracają uwagę, że wzajemna życzliwość i tolerancja to  podstawa w budowaniu  dobrych relacji międzyludzkich zarówno na poziomie wspólnot lokalnych, jak i międzynarodowym.