Tychy w strefie czerwonej.

 


Od 24 października cała Polska znajdzie się w strefie czerwonej. Rząd wprowadza nowe obostrzenia w funkcjonowaniu. Oznacza to między innymi naukę zdalną dla klas IV-VIII w szkołach podstawowych, zamknięcie lokali gastronomicznych.

Nowe zasady bezpieczeństwa

LOKALE GASTRONOMICZNE

Zamknięcie lokali gastronomicznych. Możliwość przygotowywania posiłków „na wynos” (przez okres dwóch tygodni z możliwością przedłużenia).

EDUKACJA

 • W szkołach podstawowych klasy od IV do VIII przechodzą na nauczanie zdalne.
 • Nauczanie w szkołach ponadpodstawowych i na uczelniach wyższych również odbywać się będzie w trybie zdalnym.

SKLEPY

Obowiązują limity dotyczące liczby osób w sklepach – dla sklepów o powierzchni do 100 m 2 – 5 osób na kasę, dla sklepów powyżej 100 m 2 – 1 osoba na 15 m 2, obowiązek noszenia przez klientów podczas zakupu towarów lub usług rękawiczek jednorazowych lub stosowania środków do dezynfekcji rąk.

ZGROMADZENIA

Zakaz zgromadzeń powyżej 5 osób.

ŻYCIE SPOŁECZNE

 • Maksymalnie 5 osób spoza wspólnego gospodarstwa domowego podczas imprez, spotkań i zebrań w przestrzeni publicznej (z wyjątkiem spotkań służbowych). Zakaz organizacji imprez okolicznościowych.
 • Zakaz zgromadzeń powyżej 5 osób.
 • Dzieci w wieku poniżej 16 lat w godzinach od 8 do 16 mogą przemieszczać się w przestrzeni publicznej jedynie pod opieką rodziców/opiekunów.
 • Ograniczenie przemieszczenia się osób powyżej 70. roku życia – z wyłączeniem wykonywania czynności zawodowych, zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego czy też udziału we mszy świętej lub obrzędów religijnych.
 • Rząd uruchamia też Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów – program przeznaczony do koordynacji pomocy osobom starszym, zarówno na szczeblu centralnym, jak i samorządowym. Darmowa infolinia dla seniorów: 22 505 11 11.
 • Zamknięte zostają sanatoria.
 • W uroczystościach religijnych limit 1 osoba na 7 m2 przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m.

KULTURA I SPORT

 • W wydarzeniach kulturalnych może brać udział maksymalnie 25 proc. publiczności.
 • Współzawodnictwo sportowe, zajęcia sportowe i wydarzenia sportowe są organizowane bez udziału publiczności.
 • Zawieszona zostaje działalność basenów, aquaparków, siłowni, parków rozrywki.


Źródło : http://umtychy.pl/