W Tychach pojawią się kolejne punkty dźwiękowe dla niewidomych.

 


Pierwsze w Tychach specjalne znaczniki Totupoint ułatwiające poruszanie się po mieście osobom niewidomym pojawiły się w ubiegłym roku. Wkrótce zostanie zamontowanych kolejnych 17 takich punktów. W sumie będzie ich już 52.

Tym samym Tychy będą 5 w Polsce najlepiej oznakowanym dla niewidomych miastem. Po Łodzi (132), Gdańsku (103), Poznaniu (90), Wrocławiu (56).

Znaczniki montowane są w punktach najbardziej newralgicznych i niebezpiecznych dla niewidomych m.in. przejściach dla pieszych, dworcach, przystankach komunikacji miejskiej czy przy schodach. Niewidomi zgodnie chwalą system i od początku zabiegali o to, by  takich punktów było w mieście jak najwięcej. W listopadzie zostaną zamontowane w kolejnych 17 miejscach.

– W tym roku większość znaczników zostanie zamontowana przy przejściach dla pieszych   cz ęsto odwiedzanych przez niewidomych, zgodnie z sugestiami osób korzystających z tego systemu. Dwa znaczniki zostaną zamontowane na ulicy Sikorskiego ułatwiając dostanie się na teren Ośrodka Wypoczynkowego Paprocany oraz przy wschodnim oraz północnym wejściu na teren ośrodka. Znaczniki pojawią się także na przejściu przy Wyszyńskiego (w pobliżu Megrez Szpital Wojewódzki i przychodni). Na ulicy Edukacji i Budowlanych zostanie zamontowanych 5 znaczników, ich lokalizacja będzie znajdowała się w bliskiej odległości od przystanków znajdujących się w ciągu tych dwóch ulic (np. przy Krytej Pływalni). Punkty Totupoint zostaną zamontowane także na czterech  przejściach dla pieszych na ulicy Jaśkowickej i Piłsudskiego,  a także przy sklepach odwiedzanych przez osoby niewidome m.in. na os. Z-1 – mówi Błażej Bronowski z Tyskiego Koła Polskiego Związku Niewidomych.

Przy wsparciu finansowym Miasta Tychy, tyskie koło PZN realizuje obecnie 3 projekty:

– Przestrzeń bez barier – działania aktywizujące na rzecz środowiska osób niewidomych i niedowidzących w Tychach

– Przestrzeń bez barier – działania aktywizujące na rzecz środowiska osób niewidomych i niedowidzących w Tychach (edycja II)

– Prowadzenie programu z zakresu rehabilitacji społecznej.

Pierwsze dwa projekty polegają przede wszystkim na ułatwieniu dostępu do przestrzeni miejskiej i instytucjonalnej osobom niewidomym i niedowidzącym. To właśnie w ramach „Przestrzeni bez barier” na terenie miasta zostało w poprzednich latach zamontowanych 35 takich znaczników.

W ramach programu z zakresu rehabilitacji społecznej organizowane są z kolei zajęcia z zakresu mobilności.

– Zajęcia obejmują naukę poruszania się samodzielnie w przestrzeni publicznej dla osób słabowidzących i niewidomych, ćwiczenia usprawniające widzenie, pomoce usprawniające widzenie i wykonywanie czynności dnia codziennego. Zajęcia są dostosowane dla potrzeb osoby z nich korzystających i  organizowane są w miejscu zamieszkania tych osób   – dodaje   Błażej Bronowski.

W ramach projektu prowadzony jest także Punkt Informacji dla Osób Niepełnosprawnych, z którego korzystając   cz łonkowie Tyskiego Koła oraz inne niepełnosprawni mieszkańcy Tychów.

   Pomagamy osobom niewidomym oraz osobom z inną niepełnosprawnością w załatwianiu spraw urzędowych (m.in. pomoc w uzyskaniu świadczeń, wypełnianie druków formularzy). Organizujemy  coroczny konkurs „Czytam i piszę brajlem”, którego celem jest posługiwanie się pismem punktowym. W ramach zagospodarowania czasu wolnego odbywają się także zajęcia z muzykoterapii –   podkreślają   członkowie Związku.

Tyskie Koło Polskiego Związku Niewidomych współpracuje także z innym organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Tychów np. z Klubem Seniora w ramach współpracy z fundacją International Bund Polska.

Miasto Tychy rocznie na wsparcie  Polskiego Związku Niewidomych przeznacza blisko 38 tys. złotych.


Źródło : http://umtychy.pl/