Szkoły średnie w Tychach od wczoraj pracują w trybie hybrydowym.

 


Od poniedziałku, 19 października, szkoły średnie z miast i powiatów w żółtej strefie ( m.in. Tychy) przeszły na nauczanie hybrydowe: częściowo w budynku, częściowo w domu. W Tychach dotyczy to 9 szkół do których uczęszcza ponad 4400 uczniów.

Do trzech działających w mieście Liceów Ogólnokształcących chodzi ponad 1930 uczniów, do  pozostałych szkół: techników, szkół branżowych blisko 2500 tysiąca.

W pierwszym tygodniu nauczania hybrydowego (19-23.10) uczniowie klas II (9 oddziałów) w I LO będą chodzili na lekcję tak jak do tej pory. Klasy I i III będą uczyły się zdalnie. W kolejnym tygodniu (26-30.10) będzie odwrotnie tzn. w zajęciach stacjonarnych będą brali udział uczniowie klas I i III, a klasy drugie będą uczyły się zdalnie.

II LO stacjonarnie w tym tygodniu uczą się dwie klasy pierwsze oraz po jednej klasie drugiej i trzeciej. Zdalnie: klasy I b i I d oraz jedna klasa II. W kolejnym tygodniu zastąpi zmiana – ci, którzy uczyli się stacjonarnie przejdą na tryb zdalny i odwrotnie.

III LO do 23 października stacjonarnie uczy się jedna z klas II i klasa III, a zdalnie klasa I i II. Od 26 października nastąpi zamiana.

Do końca tygodnia  stacjonarnie będzie się uczyła młodzież w ZS nr 1 (klasy I LO i klasa I technikum, klasy I, II, II Mistrzostwa Sportowego (w LO), klasy III LO oraz III i IV LO i Technikum, zdalnie : dwie klasy II w LO oraz  klasy II technikum. W kolejnym tygodniu odwrotnie.

Technikum nr 2 stacjonarnie w tym tygodniu uczą się klasy I i IV, zdalnie II i III. W kolejnym tygodniu nastąpi zamiana: w domu zostają klasy II i III.

ZS nr 4 do szkoły przychodzą uczniowie klasy I oraz dwóch II klas. Na nauce zdalnej zostają uczniowie kolejnych dwóch II klas oraz uczniowie klasy III i IV. Od 26 października dwie klasy II oraz klasy III i IV przychodzą do szkoły, pozostali uczą się zdalnie.

ZS nr 5 lekcje stacjonarnie  mają uczniowie klasy I, III, klasy IV technikum budowlanego oraz klasy I i III szkoły branżowej . Zdalnie uczą się II klasy. W kolejnym tygodniu do szkoły idą uczniowie klasy II technikum i „branżówki” oraz  klasy IV technikum.  Zdalnie – klasy I i III.

ZS nr 6 od 20.10 w stacjonarnych zajęciach uczestniczą klasy I, dwie klasy II, klasy IV technikum oraz klasy I i II szkoły branżowej. Zdalnie pozostałe klasy II oraz klasy III technikum i szkoły branżowej. Od 26 października do szkół przychodzą uczniowie klas II, III i IV technikum oraz klasy III „branżówki”, zdalne zajęcia będą prowadzone dla pozostałych uczniów klas I i II klas technikum i szkoły branżowej.

ZS nr 7 do szkoły w tym tygodniu przychodzą uczniowie niektórych klas I i II technikum oraz klas branżowych, a zdalne zajęcia będą prowadzone dla pozostałych uczniów klas II oraz klasy III technikum. W kolejnym tygodniu uczniowie się zamienią- ci, którzy uczyli się zdalnie pójdą do szkoły, a młodzież, która miała lekcję stacjonarne przejdzie w tryb zdalny.

– Ciągłe zmiany w trybie nauczania to bez wątpienia duże wyzwanie dla dyrektorów szkół, nauczycieli i samych uczniów. W tych trudnych czasach wszyscy musimy się jednak z tymi zmianami zmierzyć. Cały czas będziemy analizować sytuację epidemiologiczną w placówkach oświatowych i na bieżąco, jeśli zajdzie taka potrzeba podejmować kolejne decyzje organizacyjne – mówi Maciej Gramatyka – z-ca prezydenta Tychów ds. społecznych.

Od początku pandemii w Tychach koronawirusem zostało zakażonych 14 uczniów i 26 nauczycieli oraz 7 pracowników administracji i obsługi.


Źródło : http://umtychy.pl/