Stypendia Miasta Tychy pn. „Tyskie Orły” oraz „Lider Zawodu” przyznane.

 


Z przyjemnością informujemy, że Prezydent Miasta Tychy przyznał stypendia „Tyskie Orły” dla uzdolnionych uczniów tyskich szkół na rok szkolny 2020/2021 za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub osiągnięcia sportowe uzyskane w roku szkolnym 2019/2020. Przyznano również stypendia „Lider Zawodu” dla uzdolnionych uczniów mających znaczące osiągnięcia w zakresie kształcenia w zawodzie.

TYSKIE ORŁY

W tegorocznej edycji złożono łącznie 44 wnioski o przyznanie stypendium Miasta Tychy pn. „Tyskie Orły”, w tym 28 wniosków o przyznanie stypendium za osiągnięcia naukowe i artystyczne oraz 16 wniosków o przyznanie stypendium za osiągnięcia sportowe.
Ostatecznie przyznano 28 stypendiów, w tym 18 stypendiów za osiągnięcia naukowe i artystyczne oraz 10 stypendiów za osiągnięcia sportowe.
Prezydent Miasta Tychy przyznał stypendia w kwocie po 500 zł miesięcznie na okres od września 2020 roku do czerwca 2021 roku (10 miesięcy).

Lista stypendystów „Tyskie Orły”

LIDER ZAWODU

O przyznanie stypendium Miasta Tychy pn. „Lider Zawodu” wnioskowało 5 uczniów. Ostatecznie przyznano 3 stypendia w kwocie po 500 zł miesięcznie na okres od września 2020 r. do czerwca 2021 r. (również 10 m-cy).

Lista stypendystów „Lider Zawodu”

Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy!


Źródło : https://www.oswiata.tychy.pl/