Handel przy Cmentarzu Komunalnym w Wartogłowcu podczas święta Wszystkich Świętych.

 


Tyski Zakład Usług Komunalnych w Tychach, będący administratorem Cmentarza Komunalnego w Tychach – Wartogłowcu przeprowadzi licytację miejsc handlowych już 19 października br.

Licytacja miejsc handlowych przy Cmentarzu dotyczy okresu Wszystkich Świętych. Mogą w niej wziąć udział osoby i podmioty, które do 14 października spełnią kryteria wymienione w „Regulaminie przydzielania stanowisk handlowych przy Cmentarzu Komunalnym w Tychach – Wartogłowcu w okresie święta Wszystkich Świętych w 2020 roku.” oraz złożą wymagane dokumenty.

Regulamin dostępny jest w:

  • biurze Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych w Tychach przy ul. Budowlanych 43;
  • biurze Cmentarza Komunalnego w Tychach – Wartogłowcu przy ul. Cmentarnej 19;
  • biurze Cmentarza Komunalnego w Tychach przy ul. Barwnej;
  • na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych w Tychach (pod treścią zarządzenia);
  • lub pod linkiem: Regulamin (pod treścią Zarządzenia)

Wniosek wraz z załącznikami można pobrać na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych w Tychach.


Źródło : https://tzuk.tychy.pl/