Covid-19 : nowe zasady.

 


Od 10 października br. wprowadzone zostają nowe zasady bezpieczeństwa w związku z trwającą pandemią. Zasady obowiązujące do tej pory w strefach żółtych zostają rozszerzone na cały kraj. Najistotniejszą zmianą jest obowiązek zasłaniania ust i nosa w przestrzeniach publicznych w całej Polsce.

Nakaz noszenia maseczek na wolnym powietrzu nie dotyczy parków, lasów, plaż, zieleńców, ogrodów botanicznych, ogrodów zabytkowych.

Lokale gastronomiczne

Obecnie w lokalu i ogródku klienci muszą zakrywać usta i nos do czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje. Obsługa zakrywa usta i nos. Obowiązuje limit 1 osoba na 4 m2.

Imprezy okolicznościowe

Od 17 października będzie obowiązywał limit osób, które mogą brać udział w tego typu wydarzeniach. Dla strefy żółtej to 75 osób.

Wydarzenia kulturalne

Wydarzenie może odbyć się z udziałem 25 proc. publiczności – taka sama zasada obowiązuje w kinach. W wydarzeniach kulturalnych, które odbywają się w plenerze może uczestniczyć maksymalnie 100 osób – jednak liczba widzów, słuchaczy, zwiedzających lub uczestników nie może być większa niż 1 osoba na 5 m 2 .

Zgromadzenia

Ograniczenia dotyczące liczby uczestników zgromadzeń –  może to być maksymalnie 150 osób. Uczestnicy muszą zakrywać usta i nos, a także zachować minimum 1,5 m odległości od innych osób. Dodatkowo, pomiędzy zgromadzeniami musi zostać zachowana odległość – minimum 100 m.


Zero tolerancji dla nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa

Nasze zdrowie zależy od wzajemnej odpowiedzialności. Pamiętaj o tym! Dlatego też:

  • stosuj się do obecnie obowiązujących ograniczeń,
  • zakrywaj usta i nos,
  • często myj i dezynfekuj ręce,
  • zachowuj bezpieczną odległość od innych osób,
  • unikaj dotykania oczu, nosa i ust,
  • zainstaluj na swoim telefonie aplikację STOP COVID – ProteGO Safe.

W przypadku objawów infekcji zostań w domu (chyba, że potrzebujesz pomocy medycznej).Źródło : http://umtychy.pl/