Tychy rozpoczynają realizację projektu OZE.

 


Miasto Tychy rozpoczyna realizację projektu pn.: „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach” . Wybrany został Operator Programu, uruchomiono także Punkt Obsługi Grantobiorców (POG), zlokalizowany w budynku Centrum Balbina na ul. Barona 30 w Tychach.

Operatorem projektu została firma Usługi i Doradztwo sp. z o. z Krakowa.

– Zadaniem operatora będzie koordynacja, nadzór i kontrola prawidłowej realizacji projektu w imieniu Gminy Miasta Tychy, na podstawie podpisanej umowy oraz udzielonego pełnomocnictwa. W tym również współpraca z mieszkańcami miasta oraz wykonawcami biorącymi udział w projekcie – mówi Anna Warzecha – naczelnik wydziały Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w UM Tychy.

Uczestnicy projektu mogą kontaktować się z operatorem osobiście w Punkcie Obsługi Grantobiorców (ul. Barona 30, pok. 325) czynnym  dwa razy w tygodniu, we wtorki  od 11:00 do 17:00 i czwartki od 8:00 do 15:00, telefonicznie: tel. 32 495 70 03, tel. +48 511 681 527, tel. +48 511 681 357 i mailowo, pod adresem: ozetychy@gmail.com .

1 października br. operator projektu rozpoczyna weryfikację wniosków złożonych w roku 2018.  Weryfikacja odbywać się będzie telefonicznie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 17:00, a w uzasadnionych przypadkach przeprowadzona zostanie również w miejscu realizacji inwestycji.    Operator Projektu legitymować się będzie numerem pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Tychy do prowadzenia tych czynności.

Przedmiotem weryfikacji będzie aktualność złożonych deklaracji uczestnictwa w projekcie. Po jej zakończeniu powstanie aktualna lista Grantobiorców oraz zorganizowany zostanie ewentualnie nabór uzupełniający.

-Termin naboru uzupełniającego, warunki jego przeprowadzenia oraz wymagane dokumenty zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta Tychy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy – dodaje naczelnik Warzecha.

Mieszkańców prosimy, aby wszelkie pytania dotyczące projektu kierowali do operatora.

W ramach Projektu planowany jest zakup i montaż 960 sztuk instalacji Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) w tym  :

  • 647 szt. instalacji fotowoltaicznych,
  • 97 szt. instalacji solarnych,
  • 199 szt. powietrznych pomp ciepła do centralnego ogrzewania i/lub ciepłej wody użytkowej,
  • 17 szt. kotłów na biomasę.

Realizacja wszystkich inwestycji ma zakończyć się do końca listopada 2021r. Całkowity koszt projektu wynosi 23 233 551,50 PLN, z czego 20 562 052,07 PLN wynosi dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.


Źródło : http://umtychy.pl/