Zatrzymać deszcz czyli retencja i bioretencja w Tychach.

 


Wiosną tego roku zostało wykonane pierwsze rondo retencyjne w Tychach. Latem Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tychach zlecił wykonanie parkingów w specjalnej technologii umożliwiającej odprowadzanie wody deszczowej. Rozwiązania sprzyjające mikroretencji i bioretencji, których celem jest minimalizacja efektów postępującej suszy i efektów nawalnych deszczy – podtopień i powodzi, to obecnie jedno z najważniejszych zadań miast.

Rondo na ulicy Towarowej przy Gemini Park Tychy jest pierwszym w mieście, które powstało w nowej technologii. Rondo ma nietypowy, wklęsły kształt.

– Zabieg jest celowy i wynika z zastosowanych rozwiązań sprzyjających retencji. W środkowej części ronda pojawia się zagłębienie tzw. niecka bioretencyjna, w której znajdują się rośliny. Niecka w swoim przekroju posiada warstwy. Wierzchnia warstwa filtracyjna wysypana jest żwirem, kolejne to, przepuszczalna oraz drenażowa. Zagłębienie podczas deszczu, gromadzi wodę, która zamiast spływać bezpośrednio na jezdnię wsiąka w kolejne warstwy gruntu. Przy bardzo intensywnych opadach, nadmiar wody przelewa się przez brzeg niecki, na niższe nasadzenia – roślinność okrywową, która również przechwytuje część wody i hamuje jej wypływ na jezdnię – wyjaśnia Agnieszka Lyszczok, dyrektor Tyskiego Zakładu Usług Komunlanych.

Rondo powstało z myślą o retencji czyli zdolności do przetrzymywania wody w miejscu, zapobieganiu szybkiemu spływowi wody po powierzchni i lokalnym podtopieniom.

Zmiany związane z gospodarką wodną widać także na tyskich parkingach. Cześć z nich zabudowano z wykorzystaniem kostki ekologicznej. To rozwiązanie doskonale sprawdza się wszędzie tam, gdzie konieczne jest szybkie odprowadzenie wód opadowych. Woda wsiąka w grunt, i nie trafia do kanalizacji.

– Kostka ekologiczna charakteryzuje się dużą szerokością fug, które mogą być wypełnione trawą, grysem czy ziemią, czyli materiałami szybko i łatwo przepuszczającymi wodę. Urok tych kostek tkwi w ich prostocie. Mają gładką powierzchnię i naturalny kolor. Wykazują także odporność na działanie mrozu oraz soli – mówi Artur Kruczek, dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach.

Dotychczas takie parkingi z wykorzystaniem kostki ekologicznej wykonano na ulicach: Borowej, Narcyzów, Kopernika, Dąbrowskiego (jezdnia wykonana w asfalcie, natomiast miejsca postojowe w kostce ekologicznej), Brzozowej, Cichej, Filaretów, Reymonta, Jaracza i ulicy Harcerskiej.

Rozwiązania sprzyjające mikroretencji i bioretencji to dziś jedne z najważniejszych wyzwań, jakie stoją przed miastami. Gdy wód opadowych jest za dużo, dochodzi do podtopień, gdy jest ich za mało ? schną trawniki, żółkną liście drzew.

– Najskuteczniejszym działaniem jest zagospodarowywanie wód opadowych w miejscu, gdzie spadają one na ziemię. Najbezpieczniej i najtaniej będzie, gdy wszyscy zaczniemy mądrze myśleć o naszym otoczeniu, dlatego chcemy, by retencyjnych rond, parkingów czy chodników z wykorzystaniem kostki ekologicznej było w naszym mieście coraz więcej – mówi Hanna Skoczylas, z-ca prezydenta Tychów ds. zrównoważonego rozwoju.

Zastosowana przy budowie ronda na ulicy Towarowej technika się sprawdziła – w przyszłości takie rozwiązania pojawią się w kolejnych miejscach na terenie miasta.


Źródło : https://mzuim.tychy.pl/