Kolejne środki zewnętrzne dla Bierunia na modernizację oświetlenia ulicznego.

 


Ponad 716 tysięcy złotych trafi do Bierunia na realizację zadania pn. „Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Bieruń – etap III”. W ramach zadania, na kolejnych ulicach naszego miasta, istniejące sodowe oprawy oświetleniowe wymienione zostaną na nowoczesne oprawy wykonane w technologii LED.

Łącznie:

  • zainstalowanych zostanie 131 nowych opraw LED,
  • zlikwidowanych zostanie 138 starych opraw
  • wymienionych zostanie 89 słupów oświetleniowych.

Oświetlenie wymienione zostanie w następujących lokalizacjach:

1. dwie ulice boczne ul. Skowronków  – 7 nowych opraw LED

2. ul. Świerczyniecka (od przejazdu kolejowego do ul. Oświęcimskiej) – 21 nowych opraw LED

3. ul. Prywatna – 8 nowych opraw LED

4. pętla autobusowa na Zabrzegu – 4 nowe oprawy LED

5. ul. Kamienna (teren przedszkola) – 6 nowych opraw LED

6. ul. Warszawska (Ściernie, na wysokości automyjni) – 8 nowych opraw LED

7. plac przy OSP Czarnuchowice – 8 nowych opraw LED

8. ul. Tatarakowa – 10 nowych opraw LED

9. ul. Wawelska (teren obok Poczty Polskiej) – 5 nowych opraw LED

10. ul. Warszawska (od zjazdu do Powiatowego Zarządu Dróg do ronda im. Strajku Górników) – 32 nowe oprawy LED

11. ul. Chemików (od skrzyżowania z ul. Kopcową do wysokości skrzyżowania z ul. Solidarności) – 22 nowe oprawy LED

Wartość projektu – 842 444,32 zł

Dofinansowanie – 716 077,67 zł

Okres realizacji do 30.09.2021 r.

Dofinansowanie pochodzi ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).


Źródło : https://www.bierun.pl/