Tychy kształcą artystycznie. Zapisy na nowy kierunek Liceum Sztuk Plastycznych.

 


Liceum Sztuk Plastycznych im. Orląt Lwowskich w Tychach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach zachęca uczniów chcących rozwijać swoje artystyczne pasje do zapisów na nowy kierunek otwierany w tejże placówce edukacyjnej – techniki graficzne, specjalizacja: projektowanie graficzne.

Nauka na nowym kierunku Liceum Sztuk Plastycznych obejmuje kształcenie ogólnokształcące oraz przedmioty artystyczne takie jak historia sztuki, rysunek i malarstwo, rzeźba, podstawy projektowania, fotografii i filmu.

Zadaniem specjalizacji jest przygotowanie uczniów do samodzielnych działań twórczych w zakresie kształtowania przestrzeni publicznej i świadomości estetycznej społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem grafiki projektowej. Uczeń zdobywa umiejętności poprzez doświadczenia koncepcyjne i wykonawcze, rozwijając intuicję, wyobraźnię oraz sprawność manualną i techniczną, a także wiedzę w zakresie obsługi graficznych programów komputerowych.

W skład kadry dydaktycznej dla przedmiotów artystycznych wchodzić będą:

  • mgr Agnieszka Kołodziej-Adamczuk – historia sztuki
  • dr Laura Birnbach – projektowanie multimedilane, projektowanie graficzne
  • mgr Tomasz Wenklar – rzeźba
  • mgr Renata Małek – podstawy fotografii i filmu
  • mgr Katarzyna Kozioł-Biłek – historia sztuki,malarstwo
  • mgr Marta Baron-Drozdek – malarstwo
  • mgr Magdalena Bartkiewicz – fotografia, film, projektowanie graficzne

wsparcie merytoryczne:

prof. Adam Romaniuk – znany projektant graficzny i grafik książkowy.

Zapisy prowadzone są tutaj


Źródło : http://kultura.tychy.pl/