AUKSO x-tra: Penderecki // Górecki.

 


AUKSO X-TRA: PENDERECKI // GÓRECKI
21.06.2020 | godz. 19:00

Krzysztof Penderecki i Henryk Mikołaj Górecki – dwaj wielcy kompozytorzy XX wieku, współtwórcy tzw. polskiej szkoły kompozytorskiej i mistrzowie awangardy. Niedawne odejście Maestro Pendereckiego poruszyło cały świat – stał się bowiem postacią kultową nie tylko muzyki poważnej, ale również popularnej i filmowej. Twórca o niespożytej energii, laureat imponującej liczby nagród i tytułów. Jego twórczość zajmuje szczególne miejsce w repertuarze AUKSO, z pośród której podczas koncertu zabrzmią trzy dzieła: „Trzy utwory w dawnym stylu”, „Chaconne” i „Sinfonietta nr 3”. Nie mniejsze zasługi dla polskiej kultury ma postać Henryka Mikołaja Góreckiego – kompozytora i pedagoga całe życie związanego ze Śląskiem. Zabrzmią jego „Trzy utwory w dawnym stylu” oraz „Koncert na klawesyn i orkiestrę smyczkową” op. 40 – jedna z najpopularniejszych kompozycji Góreckiego. Powstała na zamówienie Polskiego Radia, a prawykonanie wersji klawesynowej z towarzyszeniem smyczków WOSPR-u pod dyrekcją Stanisława Wisłockiego odbyło się w 1980 r. w Katowicach. Solistką była wówczas Elżbieta Chojnacka, której Koncert został dedykowany. Orkiestrze AUKSO pod dyrekcją Marka Mosia tym razem będzie towarzyszył jeden z czołowych polskich klawesynistów – Marcin Świątkiewicz.

Krzysztof Penderecki – Trzy utwory w dawnym stylu
Krzysztof Penderecki – Chaconne – in memoriam Giovanni Paolo II
Krzysztof Penderecki – Sinfonietta nr 3
Henryk Mikołaj Górecki – Trzy utwory w dawnym stylu
Henryk Mikołaj Górecki – Koncert na klawesyn i orkiestrę smyczkową op. 40

Marcin Świątkiewicz – klawesyn
AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy
Marek Moś – dyrygent

Uwaga:
Ze względu na wprowadzone przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, zakup biletu wstępu na koncert i uczestnictwo w koncercie jest równoznaczne z akceptacją poniższych warunków:

– Każdy uczestnik zobowiązuje się do samodzielnego wyposażenia się w konieczne środki ochrony osobistej – maseczkę zasłaniającą nos i usta – której noszenie w miejscu koncertu jest obowiązkowe.
– W uzasadnionych przypadkach dane osobowe uczestnika koncertu (imię, nazwisko, adres, numer telefonu) zostaną udostępnienie Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu oraz służbom porządkowym.
– Uczestnikiem koncertu może być jedynie osoba, która wedle swojej najlepszej wiedzy nie jest osobą zakażoną lub nie przebywa na kwarantannie / pod nadzorem epidemiologicznym.


Źródło : Aukso