Nabór na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego.

 


Od 15 czerwca do 8 lipca 2020 r. trwa nabór na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego 2020 r. Nabór jest otwarty i konkurencyjny, zgłoszenia należy składać w siedzibie Gminnego Biura Spisowego – Urzędzie Miasta Tychy.

Gminny Komisarz Spisowy informuje, że w terminie od 15 czerwca 2020r. do 08 lipca 2020r. odbędzie się nabór na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego 2020r.

Nabór kandydatów jest naborem otwartym i konkurencyjnym, zgłoszenia należy składać w siedzibie Gminnego Biura Spisowego – Urzędzie Miasta Tychy al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy.

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać: imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, adres e-mail oświadczenie kandydata o  spełnieniu poniższych wymagań.

Kandydat na rachmistrza terenowego powinien:
– być osobą pełnoletnią,
– zamieszkiwać na terenie Gminy Tychy,
– posiadać, co najmniej średnie wykształcenie,
– posługiwać się językiem polskim w mowie i w piśmie,
– nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej spisu. 


Źródło : http://umtychy.pl/