Stypendia dla młodzieży uzdolnionej z województwa śląskiego.

 


Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs stypendialny w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży województwa śląskiego

Celem konkursu jest zwiększenie szans edukacyjnych młodzieży, pomoc uczniom w rozwijaniu ich uzdolnień i zainteresowań, a także stosowanie w praktyce zdobytej wiedzy. To także promocja młodzieży szczególnie uzdolnionej.

O wsparcie mogą ubiegać się uczniowie będący po pierwszej klasie szkoły ponadpodstawowej.

Stypendium jest wyróżnieniem indywidualnym dla ucznia, którego zainteresowania wykraczają poza obowiązujący program nauczania. Kandydaci muszą uzyskać w ostatnim roku szkolnym średnią ocen 4,80 i udokumentować uzyskane osiągnięcia jako laureaci i finaliści w olimpiadach, konkursach, turniejach lub poszczycić się publikacją prac naukowych. Podstawą przyznania stypendium mogą też być wybitne osiągnięcia w pracy badawczo-naukowej, znaczące osiągnięcia artystyczne i sportowe, a także działalność społeczna (wolontariat) lub współpraca międzynarodowa.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić dyrektor szkoły, wychowawca lub nauczyciel prowadzący, rodzice lub opiekunowie prawni oraz sami pełnoletni uczniowie. Uzyskane stypendium można przeznaczyć m.in. na zakup literatury fachowej, pomocy naukowo-dydaktycznych, opłacenie dodatkowych kursów, sfinansowanie publikacji prac naukowych.

Budżet wsparcia najzdolniejszych w roku szkolnym 2020/2021 wynosi łącznie 150 000 zł.

Wnioski o stypendium należy składać do 20 lipca 2020 roku.


Źródło : https://www.slaskie.pl/