Metropolitalny Konkurs Literacki: „Rodzina przestrzenią spotkania”.

 


W tym roku 13. Metropolitalne Święto Rodziny przyjmuje odmienną od wcześniejszych edycji formę. Organizatorzy proponują w miejsce imprez kulturalnych i sportowych, rodzinną wycieczkę w przeszłość, organizując Metropolitalny Konkurs Literacki, którego hasłem będzie „Rodzina przestrzenią spotkania”.

Jest to konkurs na krótki tekst prozatorski, dotyczący historii rodzinnych związanych z naszymi małymi ojczyznami. Teksty wyłonione w toku konkursu znajdą się w książce, która zostanie wydana w przyszłym roku we współpracy z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią. Regulamin konkursu został opracowany i podany do publicznej wiadomości przez Bibliotekę Śląską w Katowicach i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu.

Pomysł został zaaprobowany przez patronów honorowych MŚR – metropolitę katowickiego arcybiskupa Wiktora Skworca, biskupa gliwickiego Jana Kopca i biskupa sosnowieckiego Grzegorza Kaszaka.

Poniżej regulamin konkursu oraz karty zgłoszeniowe.

Osoby chcące wziąć udział w konkursie mają czas do 31 sierpnia 2020 r.

Szczegółowe informacje na stronie www.swieto-rodziny.pl.Źródło : http://umtychy.pl/