Bieruńska ulica Granitowa przeszła metamorfozę.

 


Ulica Granitowa w Bieruniu przeszła niesamowitą metamorfozę. W tym roku zrealizowany został ostatni etap przebudowy tej drogi (aż do ronda). W maju oddana została ona do użytku mieszkańców.

Dzięki przeprowadzonym pracom poprawił się zasadniczo stan techniczny jezdni i chodnika, a ponadto przybyło miejsc parkingowych. Wymienione zostały również wpusty uliczne, służące odwodnieniu jezdni. Wykonawcą zadania była firma JKM Sp. z o.o. z Mikołowa. Warto przypomnieć, że poprzednie trzy etapy prowadzone były w latach 2014-2018.

Na realizację tej inwestycji Gmina Bieruń pozyskała 50% dofinansowania z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Wartość zadania to 1 055 283,48 zł.Źródło : https://www.bierun.pl/