Wraca rywalizacja w SMT.

 


W niedzielę 14 czerwca wracamy z Samochodowymi Mistrzostwami Tychów na Torze Fiata.

Lista zgłoszeń otwarta została w czwartek 4 czerwca.

Prosimy o przygotowanie sobie wyraźnych zdjęć lub skanów następujących dokumentów:

* prawo jazdy kierowcy kategorii B,
* dowód rejestracyjny samochodu z ważnymi badaniami technicznymi,
* polisę ubezpieczenia OC,
* dokument identyfikujący pilota (jeśli uczestniczy z pilotem),
* pisemna zgoda właściciela w przypadku korzystania z samochodu nie będącego własnością kierowcy ani pilota,

NIEWYRAŹNE ZDJĘCIA BĘDĄ ODRZUCANE. PROSIMY O WYSYŁANIE W FORMACIE JPG LUB PNG.

Po wygenerowaniu formularza zgłoszeniowego również on musi do nas być wysłany z PODPISEM.

Dokumenty będziemy wymagali w wersji elektronicznej. Nie ma tradycyjnego Odbioru Administracyjnego. Czas na ich dosłanie będzie do wtorku 9 czerwca, bo wtedy mija I termin zgłoszeń. Po tym terminie kwota wpisowego rośnie.

Na początek tradycyjnie wysyłamy zgłoszenia (online lub pdf) oraz potwierdzenie opłacenia wpisowego. O przyjęciu na listę decyduje kolejność nadsyłania zgłoszeń. Ruszamy dzisiaj o godzinie 17:00.

Walczymy, żeby uruchomić od razu nowy formularz zgłoszeniowy. Jeśli nam się uda to zgłoszenia będą tylko przez nowy formularz, a jeśli nie to będziemy Was prosili o wysłanie zgłoszenia przez dotychczasowy formularz, a jutro lub w weekend o założenie konta na nowym formularzu i dodanie tam swoich dokumentów.

Niestety zgodnie z obowiązującymi ograniczeniami związanymi z stanem epidemii zawody nie mogę odbywać się z udziałem kibiców.


Źródło : http://www.azt.tychy.pl/