Turniej recytatorski online.

 


Trwają kwalifikacje do Turnieju Recytatorskiego online, realizowanego w ramach proLOGOS Festiwal Słowa Online. Konkurs w całości zostanie przeprowadzony przez platformy sieciowe. Łączna pula nagród finansowych w turnieju wynosi 7000 zł.

Konkurs skierowany jest do młodzieży od 16 roku życia oraz dorosłych, w całości przeprowadzany poprzez platformy sieciowe. Będzie składał się z kilku etapów, rozłożonych w czasie. W pierwszej kolejności odbędą się kwalifikacje polegające na przesłaniu nagrania video z dwoma wybranymi tekstami literackimi. Pierwszy, autorstwa dowolnego twórcy, drugi – patrona literackiego (A. Osiecka, W. Młynarski, J. Przybora, J. Kofta).

Uczestnicy, którzy zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu, zaproszeni będą do udziału w warsztatach, konsultacjach indywidualnych prowadzonych online w formie tzw. gabinetu teatralnego oraz webinariach mistrzowskich.

Efektem końcowym będzie ogólnodostępne, transmitowane w sieci widowisko poetyckie, którego uczestnicy będą oceniani zdalnie przez wybrane Jury, a także publiczność (przyznana będzie również nagroda publiczności).

Łączna pula nagród finansowych w turnieju wynosi 7000 zł.

Szczegółowych informacji udziela Anna Białoń: anna.bialon@teatrmaly.tychy.pl

Regulamin Turnieju Recytatorskiego online

Karta zgłoszenia

Kwalifikacje do Turnieju Recytatorskiego Online

Osoby chcące wziąć udział w Turnieju Recytatorskim Online powinny przesłać do 19 czerwca 2020 r. zapis własnej prezentacji wybranych utworów literackich w formie video. Nagranie musi zawierać dwa utwory literackie z zakresu literatury polskiej lub światowej, przy czym przynajmniej jeden z nich musi być autorstwa: Jeremiego Przybory, Agnieszki Osieckiej, Wojciecha Młynarskiego lub Jonasza Kofty.

Rejestracja prezentacji powinna być wykonana w warunkach domowych, telefonem komórkowym w pozycji poziomej, bez użycia dodatkowych mikrofonów. Nagranie nie powinno być montowane i udoskonalane po nagraniu. Czas nagrania musi spełniać wymogi czasowe zgodnie z regulaminem.

Forma literacka prezentowanych utworów jest dowolna.

Kompletne zgłoszenie zwierające:

  1. a) skan wypełnionej karty zgłoszenia
  2. b) zarejestrowaną video prezentację utworów
  3. c) skan prezentowanych w konkursie utworów (w całości – w formie, w jakiej będą recytowane na nagraniu), należy przesłać Organizatorowi do 19 czerwca 2020 drogą elektroniczną poprzez We Transfer   www.wetransfer.com   na adres: anna.bialon@teatrmaly.tychy.pl. W polu „Your email (twój email)” należy wpisać adres e-mail podany w karcie zgłoszenia. W polu „Message (wiadomość)” należy podać imię i nazwisko uczestnika.


Źródło : http://umtychy.pl/