Krótka lekcja o wodzie.

 


„Tyskie Wodociągi” już od dłuższego czasu uczą najmłodszych mieszkańców miasta, czym jest woda i jak należy o nią dbać. Jeszcze do niedawna naszą wiedzę przekazywaliśmy m.in. na imprezach plenerowych, warsztatach edukacyjnych i spotkaniach w siedzibie firmy. Niestety pandemia spowodowała zawieszenie naszych działań w tym dwóch projektów przewidzianych na 2020 rok. Pierwszy dotyczył konkursu plastycznego związanego z zaprojektowaniem przez uczniów szkół podstawowych – „Wodnej Rodziny”, drugi projekt polegał na bezpłatnym zamontowaniuna okres czterech miesięcy, dystrybutorów wody w zgłoszonych do akcji szkołach z terenuobsługiwanego przez RPWiK Tychy S.A. a następnie na możliwości najmu, już bezpośrednio przez szkołę, takich dystrybutorów na preferencyjnych warunkach. Mamy nadzieję, że powyższe projekty będą mogły być kontynuowane w bezpiecznym w przyszłości okresie.

Mimo wszystko chcemy jednak kontynuować nasze edukacyjne akcje i dlategoprzygotowaliśmy dlauczniów tyskich szkół, ale nie tylko dla nich, bo przecież temat wody dotyczy wszystkich, serię „Krótkich lekcji o wodzie”, które będziemy publikować na naszej stronie internetowej, wysyłać szkołom i lokalnym portalom. Będą to ciekawostki, przydatne informacje, ale także krzyżówki i zagadki dotyczące wody oraz tyskiej kranówki, z której codziennie korzystamy.

Chcemy, aby odbiorcy naszej wody byli świadomi tego, skąd bierze się woda i jaką drogę pokonuje, aby z wodociągów dostać się do tyskich domów. Chcemy w nich również zaszczepić ekologiczne podejście do wody, które wyrobi nawyk oszczędzania kranówki przy codziennych domowych czynnościach.