Utrudnienia na ulicy Kościuszki.

 


Roboty na ul. Kościuszki wkraczają w kolejny etap prac. Zakończyła się wymiana chodników, a aktualnie rusza remont nawierzchni. Planowo prace potrwają do końca czerwca, co wiąże się z utrudnieniami w ruchu.

Wymiana nawierzchni ul. Kościuszki ma rozpocząć się początkiem przyszłego tygodnia i będzie prowadzony na odcinku od ul. Katowickiej w stronę Rynku. Na tym fragmencie ulica zyska nową asfaltową nawierzchnię, wcześniej jednak stary asfalt zostanie sfrezowany oraz zostaną uregulowane urządzenia infrastruktury technicznej.

W pierwsze fazie należy spodziewać się głównie robót przygotowawczych, niemniej jednak w kolejnych etapach będą występować miejscowe utrudnienia takie jak zawężenia, czy czasowe wyłączenia.  Kierowców prosimy o ostrożność i o stosowanie się do znaków.

Wykonawcą zadania jest Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych SA – firma, która wygrała przetarg i w tym sezonie będzie odpowiadała za remonty nawierzchni bitumicznych w naszym mieście.


Źródło : https://mzuim.tychy.pl/