Obsługa klientów tyskiego Urzędu Miasta od 25 maja.

 


Sprawy urzędowe klienci mogą załatwiać telefonicznie, mailowo, czy za pośrednictwem portali eurzad.umtychy.pl, epuap.gov.pl, sekap.pl. W dalszym ciągu nie ma możliwości poruszania się po całym budynku urzędu miasta. Bezpośrednia obsługa Klienta odbywać się będzie na parterze urzędu w BOK.

Korespondencję kierowaną do urzędu można składać w punkcie kancelaryjnym w Biurze Obsługi Klienta na parterze budynku, w godzinach pracy urzędu. Tym samym zlikwidowane zostaną skrzynie na korespondencję kierowaną do urzędu. Nie ma również konieczności telefonicznego umawiania wizyty w urzędzie, a bezpośrednia obsługa Klienta odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi rygorami sanitarnymi m. in. „dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi”, zachowania bezpiecznej odległości.

Tak jak dotychczas, kasy na parterze Urzędu Miasta Tychy będą czynne codziennie od poniedziałku do środy od  8.00 do 14.00 , w czwartki od 8.00 do 16.00  i w piątki od 8.00 do 12.00.  Wejście do kas będzie możliwe od strony Parku Miejskiego.

W Biurze Obsługi Klienta na parterze Urzędu Miasta załatwić można sprawy związane z m. in. z zameldowaniem, nadaniem numeru pesel, odbiorem dowodu osobistego, zawieszeniem i wznowieniem działalności gospodarczej czy Karty Dużej Rodziny.

  • Wydziałem Spraw Obywatelskich  można się kontaktować pod numerem tel. 32 7763535, 32 7763505. Miejsce załatwiania spraw: stanowisko nr 7 w Biurze Obsługi Klienta,
  • Wydziałem Dowodów Osobistych : pod numerem tel. 32 7763514. Miejsce załatwiania spraw: stanowisko nr 8 w Biurze Obsługi Klienta,
  • Wydziałem Ewidencji Działalności Gospodarczej:  pod numerem tel. 32 7763103. Miejsce załatwiania spraw: stanowisko nr 5 w Biuro Obsługi Klienta,
  • Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami:  pod numerem tel. 32 7763719 (zakup działek), 32 7763720 (wykup mieszkań), 32 7763721 (odszkodowania za drogi), 32 7763740 (dzierżawy), 32 7763711, 32 7763712, 32 7763714, 32 7763722 (użytkowanie wieczyste i przekształcenia). Miejsce załatwiania spraw: stanowisko nr 3 w Biuro Obsługi Klienta,
  • Wydziałem Spraw Społecznych i Zdrowia:  pod numerem tel. 32 7763510. Miejsce załatwiania spraw: stanowisko nr 1 w Biuro Obsługi Klienta,
  • w sprawach z zakresu Referatu Ochrony Środowiska związanych z wydaniem m. in. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, decyzji zezwalającej na wycinkę drzew lub krzewów można kontaktować się telefonicznie pod numerami tel.: 32 7763832 – sprawy związane z decyzjami środowiskowymi, 32 7763802 – sprawy związane z zezwoleniami na wycinkę drzew lub krzewów lub mailowo: komunalny@umtychy.pl.

Bezpośrednia obsługa Klienta z zakresu spraw referatu odbywa się w Biurze Obsługi Klienta.

Sprawy związane z działalnością  Wydziału Gospodarki Lokalowej  są załatwiane bezpośrednio w wydziale ( wejście od strony Pałacu Ślubów – parter ). Numery telefonów: 32 7763051, 7763052, 7763053, 7763056, 7763057.

Sprawy związane z działalnością  Urzędu Stanu Cywilnego  są załatwiane bezpośrednio w Pawilonie Ślubów . Numery telefonów do USC: 32 7763313, 32 7763343, 32 7763384, 32 7763314, 32 7763315,32 7763316, 32 7763346, 32 7763354.

Sprawy z zakresu Wydziału Komunikacji realizowane są bezpośrednio w budynku przy ul. Budowlanych 59. Wydział czynny jest od poniedziałku do czwartku od 7.30 do 17.00, a w piątek od 7.30 do 12.00. Kontakt z wydziałem pod numerami tel. 32 7800950, 32 7800955, 32 7800965. W wydziale otwarta jest również kasa czynna w godzinach jw.

Sprawy z zakresu Referatu Gospodarki Odpadami realizowane są bezpośrednio w budynku przy ul. Budowlanych 67. Kontakt z wydziałem pod numerem tel. 32 7800950, 32 7800955, 32 7800965.

Wydział Budownictwa:  dokumenty wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej, możliwy jest także ich odbiór osobisty w Biurze Obsługi Klienta  Urzędu Miasta Tychy. Istnieje możliwość telefonicznego uzgodnienia terminu odbioru pod numerem tel. 32 7763460.

Telefonicznie i mailowo można nadal kontaktować się z pozostałymi wydziałami Urzędu Miasta – numery telefonów i adresy można znaleźć na stronie: umtychy.pl oraz BIP.

CENTRALA URZĘDU MIASTA : 32 7763333

e-mail główny: poczta@umtychy.pl

a dres skrzynki ePUAP : /UMTychy/skrytka

 

Zachęcamy do korzystania ze stron internetowych:

www.obywatel.gov.pl

https://eurzad.umtychy.pl

https://epuap.gov.pl

https://www.sekap.pl

http://umtychy.pl/koronawirus

Przypominamy, że posiadając konto na https://eurzad.umtychy.pl https://epuap.gov.pl https://www.sekap.pl istnieje możliwość załatwienia wielu spraw drogą elektroniczną.


Źródło : https://umtychy.pl/