Inwestycje na Chemików w Bieruniu.

 


Od dwóch tygodni na osiedlu Chemików realizowane są inwestycje, których celem jest poprawa jakości życia mieszkańców osiedla. Zadania te choć stosunkowo nieduże, są bardzo ważne, gdyż ich realizacja odbywa się na wniosek mieszkańców.

1. Trwa przebudowa odcinka drogi wewnętrznej w osiedlu Chemików wraz z budową miejsc postojowych.

  • Wartość zadania to 230 000 zł
  • Termin realizacji – lipiec 2020.

Inwestycja obejmuje przebudowę drogi o długości 140 m (i szerokości jezdni 3,0 m – 4,5m) oraz budowę i przebudowę miejsc postojowych. Wykonawcą jest firma Drogród Szymon Tetla z Ćwiklic.

W ramach zadania w sumie wykonane będą:

  • droga oraz miejsca postojowe z mieszanek mineralno asfaltowych – pow. 1072,0 m²,
  • elementy ulic: krawężniki betonowe 15 cm – dł. 205,0 m,
  • przełożenie nawierzchni istniejącego chodnika – pow. 3,0 m²,
  • regulacje urządzeń istniejących.

2.  Powstaje ciąg pieszy komunikujący osiedle Chemików z drogą powiatową – ulicą Chemików.

  • Wartość zadania to 30 428 zł
  • Termin realizacji – czerwiec 2020.

W ramach zadania 85-metrowy odcinek drogi utwardzony zostanie kostką betonową. Szerokość chodnika to 1,5 metra. Ciąg pieszy prowadzic będzie od osiedla do marketu zlokalizowanego na ulicy Chemików.Źródło : https://www.bierun.pl/