Rekrutacja do tyskich szkół średnich.

 


Uczniowie w całej Polsce od połowy marca uczą się zdalnie. Ze względu na zagrożenie epidemiczne szkoły ponadpodstawowe w Tychach nie przewidują „dni otwartych” dla uczniów klas ósmych w tradycyjnej formule.

W roku szkolnym 2020/2021 dyrektorzy tyskich szkół ponadpodstawowych planują uruchomić w liceach ogólnokształcących 13 oddziałów o zróżnicowanych profilach kształcenia. – Uczniowie będą mogli wybrać przedmioty rozszerzone po pierwszym roku nauki, w tym 1 oddział integracyjny i 1 oddział dwujęzyczny w II Liceum Ogólnokształcącym oraz  1 oddział dwujęzyczny i 1 oddział mistrzostwa sportowego w IV Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół nr 1 – mówi Krystyna Solarek z Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach.

Uczniowie, którzy wybiorą szkoły zawodowe będą mieli do wyboru 17 oddziałów w technikach kształcących w 22 zawodach oraz 8 oddziałów w branżowych szkołach I stopnia ( gdzie będą mogli kształcić się w 13 zawodach) oraz wielu różnorodnych zawodach rzemieślniczo-usługowych w klasie wielozawodowej (pracownicy młodociani) w Zespole Szkół nr 5.

W nowym roku szkolnym w dwóch szkołach planowane jest uruchomienie nauki w nowych zawodach: w Zespole Szkół nr 4: technik automatyk i technik programista oraz w Zespole Szkół nr 7 – w szkole branżowej I stopnia:  kelner i pracownik obsługi hotelowej.

– Szczegółowe dane dotyczące oddziałów w liceach ogólnokształcących oraz oddziałów i zawodów w szkołach zawodowych dostępne są od 11 maja 2020 r. na stronie internetowej systemu elektronicznego naboru do szkół ponadpodstawowych https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/ Wejście do systemu naborowego możliwe jest również poprzez portal oświatowy miasta –  zakładka „Rekrutacje” – dodaje Krystyna Solarek.

Ósmoklasiści mogą również uzyskać informacje o interesujących ich szkołach bezpośrednio ze stron internetowych poszczególnych szkół, które publikują wyczerpujące i aktualne informacje o planowanych w rekrutacji oddziałach i zawodach, w jakich  kształci szkoła.

Kandydaci za pomocą udostępnionych linków mogą zapoznać się z materiałami rekomendującymi szkoły publikowanymi m.in. na YouTube czy Facebooku. Takie rozwiązanie w pewnym stopniu ma zastąpić „dni otwarte”, które co roku organizowane są w szkołach.

Egzamin 8 klas planowany jest w terminie 16 – 18 czerwca 2020 r.


Źródło : http://umtychy.pl/