Pomoc dla bieruńskich przedsiębiorców.

 


W życie weszły dwie Uchwały Rady Miejskiej w Bieruniu, podjęte na ostatniej Sesji, których celem jest wsparcie bieruńskich przedsiębiorców i ograniczenie uciążliwości wynikających z trudnej sytuacji, w jakiej obecnie się znajdują.

Miasto Bieruń chce zastosować takie działania, które ułatwią funkcjonowanie wszystkim podmiotom gospodarczym w kryzysowym dla nich czasie, dlatego przedsiębiorcy, którzy z powodu epidemii koronawirusa mają problemy, by zapłacić podatek od nieruchomości, mogą skorzystać z ulg i udogodnień.

30 kwietnia na Sesji Rady Miejskiej w Bieruniu podjęte zostały Uchwały:

  • w sprawie okresowego zwolnienia z podatku od nieruchomości
  • w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości

Informacja dla podatników!

Wypełniony formularz podatkowy można złożyć w tutejszym organie w formie elektronicznej za pomocą platformy e-PUAP (/Bierun/SkrytkaESP), w formie papierowej w skrzynce podawczej znajdującej się przy bramie głównej Urzędu ( w godzinach pracy Urzędu) lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

W razie pytań prosimy o kontakt:

Referat Podatków Urzędu Miejskiego w Bieruniu

Tel.: 32 708-09-44


Źródło : https://www.bierun.pl/