Kolejne postojowe na kontach tyszan.

 


W całym kraju wypłacono już niemal 238 tys. świadczeń postojowych na kwotę przekraczającą 477,7 mln złotych. W województwie śląskim pieniądze trafiły do prawie 30 tys. osób. Na konta mieszkańców Śląska wpłynęło już ponad 60,3 mln zł.

Pierwsze wsparcie przedsiębiorcy otrzymali 15 kwietnia. Następne świadczenia sukcesywnie wypłacane były w kolejnych terminach. W sumie oddziały ZUS na Śląsku zrealizowały osiem takich transz. Ostatnia wypłatamiała miejsce 6 maja. Wkrótce pojawią się następne. Świadczenia, oprócz biznesmenów, otrzymały również osoby pracujące na umowach cywilnoprawnych.

Wypłaty w sześciu oddziałach w województwie

W Oddziale ZUS w Rybniku, który swoim zasięgiem obejmuje m.in. Tychy, Pszczynę, Mikołów, Żory, Jastrzębie Zdrój, Wodzisław Śląski i Racibórz świadczenia postojowe wypłacono w wysokości 12 mln 138 tys. zł dla 5971 mieszkańców regionu. To najwięcej w całym województwie.

W pozostałych oddziałach liczba osób, które otrzymały świadczenia oraz suma świadczeń wygląda następująco:

  • O/ZUS w Bielsku-Białej – 5796 osób na kwotę 11 762 400 zł,
  • O/ZUS w Chorzowie – 4342 osoby na kwotę 8 679 580 zł,
  • O/ZUS w Częstochowie – 3732 osoby na kwotę 7 567 560 zł,
  • O/ZUS w Sosnowcu – 5857 osób na kwotę 12 138 880 zł,
  • O/ZUS w Zabrzu – 4196 osób na kwotę 8 436 740 zł.

– Zdajemy sobie sprawę, że wiele osób czeka na wypłatę postojowego. W związku z bardzo dużą liczbą wniosków, które do nas wpływają nie jesteśmy w stanie realizować wszystkich jednocześnie, dlatego wypłaty odbywają się systematycznie- tłumaczy Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Jak dodaje zdecydowanie najszybciej obsługiwane są te wnioski, które wpłynęły do ZUS elektronicznie, poprzez Platformę Usług Elektronicznych. Jeśli wniosek wpłynął pocztą lub został złożony w bezpiecznej strefie do skrzynki, wówczas poddawany był kwarantannie, co wydłuża czas jego realizacji i obsługi. – Niestety wiele wniosków złożonych przez naszych klientów zawiera błędy. W takich sytuacjach pracownicy ZUS kontaktują się z wnioskującym w celu ich usunięcia, jednak taka sytuacja sprawia, że procedura załatwienia wniosku wydłuża się – mówi rzeczniczka.

Zgodnie z przepisami wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii. O kolejne świadczenie klient będzie mógł się ubiegać ponownie nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu, w którym nastąpiła wypłata świadczenia.
Wszelkie informacje na temat tego, kto może skorzystać z postojowego, gdzie składać wnioski i jak je wypełnić, można znaleźć na stronie internetowej ZUS. Na stronie www.zus.pl są też już nowe, zaktualizowane wnioski.