Od jutra stopniowe znoszenie ograniczeń związanych z COVID-19.

 


Od poniedziałku 20 kwietnia wprowadzone zostaną zmiany w niektórych obowiązujących obecnie zasadach bezpieczeństwa.

Pierwszy etap (z planowanych czterech) luzowania restrykcji rozpoczyna się 20 kwietnia – od tego dnia:

  • więcej osób jednorazowo zrobi zakupy w sklepie (do sklepów o powierzchni mniejszej niż 100 m2 wejdzie maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba wszystkich kas lub punktów płatniczych pomnożona przez 4, w sklepach o powierzchni większej niż 100 m2 na 1 osobę musi przypadać co najmniej 15 m2 powierzchni);
  • dopuszczalne jest przemieszanie się w celach rekreacyjnych – otwarte zostaną lasy, parki, skwery

Należy pamięać, że przebywać na zewnątrz można tylko pod warunkiem zachowania dystansu społecznego i zasłaniania twarzy!
Uwaga!  Place zabaw nadal pozostają zamknięte!

  • osoby powyżej 13 r. ż. będą mogły przemieszczać się samodzielnie
  • Kult religijny – 1 osoba na 15 m2

Kolejne etapy zdejmowania obostrzeń będą wyznaczane po bieżącej analizie sytuacji pandemicznej.

OBOWIĄZUJĄCE STAŁE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

  • zachowanie 2-metrowej odległości w przestrzeni publicznej od innych,
  • obowiązkowe zasłanianie nosa i ust w miejscach publicznych,
  • utrzymanie pracy i edukacji zdalnej wszędzie tam, gdzie jest to możliwe,
  • ścisłe przestrzeganie zasad sanitarnych w miejscach gromadzenia ludzi (dezynfekcja i utrzymanie odpowiedniego dystansu),
  • kwarantanna i izolacja dla osób zarażonych lub potencjalnie zarażonych.

 


Źródło : http://umtychy.pl/