Pierwsze kary dla tyszan za naruszenie przepisów.

 


Policjanci w rażących przypadkach związanych z naruszeniem nakazów, zakazów lub ograniczeń związanych z obecnym zagrożeniem powiadamiają Powiatowego Inspektora Sanitarnego. W trzech przypadkach została już podjęta decyzja administracyjna o nałożeniu kar pieniężnych o natychmiastowej wykonalności.

W Tychach zostały wydane przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego trzy decyzje administracyjne o nałożeniu kar pieniężnych w wysokości 5 tysięcy złotych o natychmiastowej wykonalności. Dwa przypadki dotyczyły zlekceważenia przepisów przemieszczania się w celach innych niż te niezbędne wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31.03.2020r., a jeden złamania zasad kwarantanny wynikającej z przekroczenia granicy.

Pamiętajmy! Zostańmy w domu dla wspólnego dobra, dbajmy o siebie i innych w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa.


Źródło : http://www.tychy.slaska.policja.gov.pl/